4.4.6. משקלות דינמיים

יהי N חסם עליון על עומק צמתי הפתרון (עומק במובן של  מספר קשתות בגרף). נגדיר plot:\[d\left( n \right)\] כעומק הצומת plot:\[n\] (מספר הקשתות במסלול מהשורש). נגדיר:

plot:\[{f_{dw}}\left(
 n \right) = g\left( n \right) + h\left( n \right) + \varepsilon \left( {1 -
 \frac{{d\left( n \right)}}{N}} \right)h\left( n \right)\]

משפט: אם plot:\[h\] קבילה אז A* שמשתמש ב-plot:\[{f_{wd}}\] הינו plot:\[\varepsilon \]-קביל.

האלגוריתם מתחיל עם משקל גדול יותר ל-plot:\[h\]: plot:\[\left( {1 + \varepsilon } \right)\].

כאשר עומק החיפוש גדל דואג האלגוריתם למנוע הסתבכויות בענפים עמוקים מדי על ידי הקטנת משקלו היחסי של plot:\[h\].מאת: אוריה

אבל הוא עדיין לא נפתח...

מאת: אוריה

סליחה, זה ב-9

והקובץ יורד בסדר
מאת: ניר

אני עם אקרובט 8.1.1

הקובץ נפתח בלי שום בעייה
מאת: shoshan

אני מציע שתנסה שוב ב-acrobat 8

כי זה עובד לי בסדר גמור ב-Acrobat 9 וב-Foxit...

יכול להיות שהקובץ ירד לך לא טוב או חתוך או קטן מידי ?
מאת: אוריה

ב-5 זה נפתח

מאת: אוריה

לא נפתח

לא נפתח ב Acrobat Reader 8, הוא כותב שהקובץ לא נתמך או שהוא ניזוק.
שיתוף:
| עוד