2.3. חיפוש העמקה הדרגתית (Iterative Deepening)

חיפוש העמקה הדרגתית משלב את היתרונות של חיפוש לרוחב וחיפוש לעומק.

האלגוריתם מפעיל חיפוש לעומק עם הגבלת עומק 1. אם אינו מוצא פתרון הוא מפעיל חיפוש לעומק עם גבלת עומק 2 וכך הלאה.

שלמות: אלגוריתם החיפוש על ידי העמקה הדרגתית הינו שלם.

אופטימליות: אלגוריתם ההעמקה ההדרגתית מוצא את הפתרון הקצר ביותר.

סיבוכיות זיכרון: ליניארית כמו חיפוש לעומק. חיפוש העמקה הדרגתית לינארי באורך הפתרון הקצר ביותר.

סיבוכיות זמן: plot:\[t = \sum\limits_{i = 0}^L {\left( {L +
 1 - i} \right) \cdot {b^i}} \]

מאת: אוריה

אבל הוא עדיין לא נפתח...

מאת: אוריה

סליחה, זה ב-9

והקובץ יורד בסדר
מאת: ניר

אני עם אקרובט 8.1.1

הקובץ נפתח בלי שום בעייה
מאת: shoshan

אני מציע שתנסה שוב ב-acrobat 8

כי זה עובד לי בסדר גמור ב-Acrobat 9 וב-Foxit...

יכול להיות שהקובץ ירד לך לא טוב או חתוך או קטן מידי ?
מאת: אוריה

ב-5 זה נפתח

מאת: אוריה

לא נפתח

לא נפתח ב Acrobat Reader 8, הוא כותב שהקובץ לא נתמך או שהוא ניזוק.
שיתוף:
| עוד