4.4.7. אלגוריתם Iterative-deepening A*

אחד מחסרונותיו של A* הוא דרישת הזיכרון שלו.

האלגוריתם הבא הינו שיפור של אלגוריתם ההתקדמות ההדרגתית. הוא מאפשר שימוש ביוריסטיקה ומבטיח פתרונות קבילים. דרישות הזיכרון הינן ליניאריות במחיר הפיתרון האופטימלי.

האלגוריתם:

  1. קבע את plot:\[h\left( {{s_i}} \right)\] כעומק המקסימלי.
  2. ערוך חיפוש לעומק. עצור בכל ענף עבורה plot:\[f\] גדולה מהסף. אם מצאת פתרון, החזר אותו.
  3. אם בחיפוש לעומק לא נמצא פתרון, הגדל את הסף בחריגה המינימלית שנמצאה בשלב 2, וחזור לשלב 2.

DFS-C (state, g, path)
  f plot:\[ \leftarrow
 \] g+h(state)
  if f > max-f then new-max-f plot:\[ \leftarrow \] min(new-max-f,f)
  else
    if goalp(state) return(path)
    else
      for c in succ(state)
        DFS-C(c, g+cost(state,c), path state)

IDA* (state)
  max-f plot:\[ \leftarrow \] h(state)
  new-max-f plot:\[ \leftarrow \] infinity
  loop while resources are available
    solution plot:\[ \leftarrow \] DFS-C(state,0,())
    if solution <> () then return (solution)
    max-f plot:\[
 \leftarrow \] new-max-f

מאת: אוריה

אבל הוא עדיין לא נפתח...

מאת: אוריה

סליחה, זה ב-9

והקובץ יורד בסדר
מאת: ניר

אני עם אקרובט 8.1.1

הקובץ נפתח בלי שום בעייה
מאת: shoshan

אני מציע שתנסה שוב ב-acrobat 8

כי זה עובד לי בסדר גמור ב-Acrobat 9 וב-Foxit...

יכול להיות שהקובץ ירד לך לא טוב או חתוך או קטן מידי ?
מאת: אוריה

ב-5 זה נפתח

מאת: אוריה

לא נפתח

לא נפתח ב Acrobat Reader 8, הוא כותב שהקובץ לא נתמך או שהוא ניזוק.
שיתוף:
| עוד