4.2.1. חיפוש hill-climbing

החיפוש מתחיל במצב ההתחלתי הנתון. בכל שלב מפתחים את כל השכנים ובוחרים את השכן הטוב ביותר. האלגוריתם עוצר אם הגיע למצב מטרה או אם השכן הטוב ביותר אינו טוב יותר מהמצב הנוכחי.

SAHC(state) ;Steepest ascent hill-climbing
  current plot:\[
 \leftarrow \] state
  loop until resources exhausted
    best-val plot:\[ \leftarrow \] infinity; best-states plot:\[ \leftarrow \] nil
    loop for op in legal-operators(current)
      new plot:\[ \leftarrow \] op(current); new-val plot:\[ \leftarrow \] h(new)
      if goalp(new) then return(new)
      if new-val < best-val then
        best-val plot:\[
 \leftarrow \] new-val; best-states plot:\[
 \leftarrow \] {new}
      else if new-val = best-val then
        best-states plot:\[ \leftarrow \] best-states plot:\[ \cup \] {new}
      if best-val plot:\[ \geqslant \] h(current) then return(current)
      current plot:\[ \leftarrow \] select-random(best-states)
  return(current)

מאת: אוריה

אבל הוא עדיין לא נפתח...

מאת: אוריה

סליחה, זה ב-9

והקובץ יורד בסדר
מאת: ניר

אני עם אקרובט 8.1.1

הקובץ נפתח בלי שום בעייה
מאת: shoshan

אני מציע שתנסה שוב ב-acrobat 8

כי זה עובד לי בסדר גמור ב-Acrobat 9 וב-Foxit...

יכול להיות שהקובץ ירד לך לא טוב או חתוך או קטן מידי ?
מאת: אוריה

ב-5 זה נפתח

מאת: אוריה

לא נפתח

לא נפתח ב Acrobat Reader 8, הוא כותב שהקובץ לא נתמך או שהוא ניזוק.
שיתוף:
| עוד