6.1.4. רזולוציה עם משתנים

במקרה הכללי יכילו הנוסחאות גם משתנים. במקרה זה הצעד בו אנו בוחרים את הפסוקיות מסובך יותר. במקום לחפש שני ליטרים זהים, כאשר אחד מהם מופיע עם סימן שלילה, אנו נחפש שני ליטרלים שניתן להפוך אותך לזהם על ידי הצבה מתאימה.

לדוגמא, ניתן להפוך את הליטרלים father(avraham, yzhak) ו-father(X, Y) לזהים על ידי ההצבה X/avraham, Y/yzhak, אולם אין הצבה שתהפוך את הליטרלים father(avraham, yzhak) ואת father(X, X) לזהים.

לתהליך המוצא הצבה שהופכת שני פסוקים לזהים קוראים האחדה (unification).אלגוריתם הרזולוציה:

נתונות אוסף הנחות (נוסחאות בנויות כהלכה, אותן נכנה אקסיומות) plot:\[{A_1},...,{A_n}\] ונתון משפט plot:\[T\] אותו נרצה להוכיח.

 1. הפוך את הנוסחה plot:\[{A_1} \wedge ... \wedge {A_n}
   \wedge \neg T\] לאוסף של פסוקיות plot:\[\left\{ {{C_1},...,{C_m}}
   \right\}\] (בצורת CNF).
 2. התחל עם אוסף הפסוקיות plot:\[P = \left\{ {{C_1},...,{C_m}} \right\}\].
 3. בצע את הלולאה הבאה:
  1. בחר 2 פסוקיות plot:\[{C_h} = \left\{ {{L_1},...,{L_h}}
    \right\},{C_l} = \left\{ {{D_1},...,{D_k}} \right\}\] כך שקיימים plot:\[{D_j} = \varphi ,{L_i} = \neg \psi
    \] כאשר plot:\[\psi ,\varphi \] ניתנים להאחדה עם הצבה plot:\[\Theta \].
  2. תהי plot:\[{C_{new}} = \left[ {{C_h} \cup
    {C_k} - \left\{ {{L_i},{D_j}} \right\}} \right]\Theta \].
  3. החלף את שמות המשתנים ב-plot:\[{C_{new}}\] לשמות חדשים שלא מופיעים ב-plot:\[P\].
  4. plot:\[P \leftarrow P \cup \left\{
    {{C_{new}}} \right\}\].
 4. כל עוד לא מתקיים אחד מהשלושה:

a.       הפרוצדורה עצרה בגלל סתירה, החזר "המשפט הוכח"

b.      הפרוצדורה עצרה מחוסר אפשרות להמשיך, החזר "המשפט לא ניתן להוכחה".

c.       הפרוצדורה עצרה מחוסר משאבי חיפוש, החזר "המשאבים שהוקצו אזלו".

מאת: אוריה

אבל הוא עדיין לא נפתח...

מאת: אוריה

סליחה, זה ב-9

והקובץ יורד בסדר
מאת: ניר

אני עם אקרובט 8.1.1

הקובץ נפתח בלי שום בעייה
מאת: shoshan

אני מציע שתנסה שוב ב-acrobat 8

כי זה עובד לי בסדר גמור ב-Acrobat 9 וב-Foxit...

יכול להיות שהקובץ ירד לך לא טוב או חתוך או קטן מידי ?
מאת: אוריה

ב-5 זה נפתח

מאת: אוריה

לא נפתח

לא נפתח ב Acrobat Reader 8, הוא כותב שהקובץ לא נתמך או שהוא ניזוק.
שיתוף:
| עוד