2.2. חיפוש לעומק (Depth-First Search)

  • הצומת הראשון לפיתוח הינו הצומת המייצג את מצב ההתחלה.
  • האלגוריתם עוצר כאשר הוא מגיע למצב המטרה.
  • הצומת הבא לפיתוח הינו הצומת העמוק ביותר.
  • בין צמתים בעלי עומק שווה נבחר הצומת הבא שרירותית.
  • נשמרים בזיכרון רק צמתים שלא נחקרו לגמרי.

DFS (state, goal-test)
  if goal-test(state) then return ((state))
  else
    for c in succ(state)
      solution plot:\[ \leftarrow \] DFS(c, goal-test)
      if solution plot:\[
 \ne \] FAIL then
        return(state || solution)
      return(FAIL)


DFS-search (problem)
  DFS(problem[init-state], problem[goal-test])

מאת: אוריה

אבל הוא עדיין לא נפתח...

מאת: אוריה

סליחה, זה ב-9

והקובץ יורד בסדר
מאת: ניר

אני עם אקרובט 8.1.1

הקובץ נפתח בלי שום בעייה
מאת: shoshan

אני מציע שתנסה שוב ב-acrobat 8

כי זה עובד לי בסדר גמור ב-Acrobat 9 וב-Foxit...

יכול להיות שהקובץ ירד לך לא טוב או חתוך או קטן מידי ?
מאת: אוריה

ב-5 זה נפתח

מאת: אוריה

לא נפתח

לא נפתח ב Acrobat Reader 8, הוא כותב שהקובץ לא נתמך או שהוא ניזוק.
שיתוף:
| עוד