4.4.4. השוואה בין plot:[{A^*}] עם פונקציה קבילה ל-Uniform Cost Search:

מדד

Uniform Cost Search

plot:\[{A^*}\] עם פונקציה יוריסטית קבילה

טיב הפתרון

מחזיר פתרון אופטימלי

מחזיר פתרון אופטימלי

סיבוכיות זמן

plot:\[O\left( {{b^L}} \right)\]

plot:\[O\left( {{b^L}} \right)\]

סיבוכיות זיכרון

plot:\[O\left( {{b^L}} \right)\]

plot:\[O\left( {{b^L}} \right)\]במקרה הגרוע ביותר של UCS – לכל הקשתות מחיר זהה.

במקרה הגרוע ביותר של plot:\[{A^*}\], הפונקציה היוריסטית תחזיר ערך זהה לכל הקשתות. במקרה זה האלגוריתמים יתנהגו בצורה זהה.

מאת: אוריה

אבל הוא עדיין לא נפתח...

מאת: אוריה

סליחה, זה ב-9

והקובץ יורד בסדר
מאת: ניר

אני עם אקרובט 8.1.1

הקובץ נפתח בלי שום בעייה
מאת: shoshan

אני מציע שתנסה שוב ב-acrobat 8

כי זה עובד לי בסדר גמור ב-Acrobat 9 וב-Foxit...

יכול להיות שהקובץ ירד לך לא טוב או חתוך או קטן מידי ?
מאת: אוריה

ב-5 זה נפתח

מאת: אוריה

לא נפתח

לא נפתח ב Acrobat Reader 8, הוא כותב שהקובץ לא נתמך או שהוא ניזוק.
שיתוף:
| עוד