5.4.2. פרוצדורת מינימקס מעודכנת

  • התחל מרמת העלים של עץ המשחק.
  • בכל פיצול, אם תור השחקן לשחק סמן את נקודת הפיצול בסימון המקסימלי ביותר של הילדים.
  • אם תור היריב לשחק סמן את נקודת הפיצול בסימן המינימלי ביותר של הילדים.
  • בסיום התהליך מסומן שורש העץ בסימון. זהו הערך הטוב ביותר שיכול השחקן להשיג במשחק אם היריב משחק אופטימלית.
  • ערך זה מובטח. אין שום סיכוי שנקבל ערך גרוע יותר. לכל היותר, אם ישחק היריב באופן לא אופטימלי נקבל תוצאה טובה יותר.
  • המחשב יבצע את הצעד המוביל לבן בעל ציון המינימקס הגבוה ביותר.

Minimax(board, depth, type)
  ; If we reached the depth limit, use the heuristic function
  ; to rank the board.
  if depth=0 then
    return(evaluate(board))
  else

    ; If it is our turn now, make the choice that will
    ; give us the maximum result
    if type=max then
      cur-max plot:\[ \leftarrow \] -infinity
      loop for b in succ(board)
        b-val plot:\[ \leftarrow \] minimax(b, depth-1, min)
        cur-max plot:\[ \leftarrow \] max(b-val, cur-max)
      end loop
      return cur-max

    ; If it is the enemy turn, choose the best board for him.
    else (type=min)
      cur-min plot:\[ \leftarrow \] infinity
      loop for b in succ(board)
        b-val plot:\[ \leftarrow \] minimax(b, depth-1, max)
        cur-min plot:\[ \leftarrow \] min(b-val,cur-min)
      end loop
      return cur-minמאת: אוריה

אבל הוא עדיין לא נפתח...

מאת: אוריה

סליחה, זה ב-9

והקובץ יורד בסדר
מאת: ניר

אני עם אקרובט 8.1.1

הקובץ נפתח בלי שום בעייה
מאת: shoshan

אני מציע שתנסה שוב ב-acrobat 8

כי זה עובד לי בסדר גמור ב-Acrobat 9 וב-Foxit...

יכול להיות שהקובץ ירד לך לא טוב או חתוך או קטן מידי ?
מאת: אוריה

ב-5 זה נפתח

מאת: אוריה

לא נפתח

לא נפתח ב Acrobat Reader 8, הוא כותב שהקובץ לא נתמך או שהוא ניזוק.
שיתוף:
| עוד