7. למידה

למידה היא תהליך. הקלט של התהליך הוא התנסויות (דוגמאות). בעקבות הדוגמאות חל שינוי בלומד. ייתכן שינוי לטובה או לרעה. נמדוד את טיב השינוי על פי היכולת לבצע קבוצת משימות.

טיב השינוי תלוי גם במדדים – ייתכן שלפי מדד אחד (למשל, מהירות הפתרון) הלומד ישתפר, ובתחום אחר (איכות הפתרון, למשל) יהפך גרוע יותר.

הגדרה: למידה הינה תהליך המקבלת התנסויות כקלט, ומבצע שינויים בבסיס הידע במטרה לשפר, על פי מדד נתון, את היכולת הפוטנציאלית של פותר הבעיות, המשתמש בבסיס הידע, לפתור קבוצת בעיות.

תהי plot:\[X\] קבוצת אובייקטים. תהא plot:\[C \subseteq X\] תת קבוצה שלה הנקראת מושג המטרה.

מסווג הינו פונקציה בוליאנית plot:\[f:X \to \left\{ {0,1} \right\}\].

נגדיר בשם מסווג המטרה את המסווג הבא: plot:\[{f_c}\left( x \right) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 
    1 \hfill & {x \in C} \hfill  \\ 
 
    0 \hfill & {x \notin C} \hfill  \\ 
 
 \end{array} } \right.\]

בהינתן אובייקט plot:\[x \in X\] נאמר שהמסווג שוגה כאשר plot:\[f\left( x \right) \ne {f_c}\left( x
 \right)\].

בהינתן קבוצת אובייקטים plot:\[{X_T} \subseteq X\] נגדיר את דיוק המסווג כמספר: plot:\[\frac{{\left| {\left\{ {x \in
 {X_T}|f\left( x \right) = {f_c}\left( x \right)} \right\}} \right|}}{{\left|
 {{X_T}} \right|}}\].

נשאף למצוא מסווגים בעלי דיוק גבוה על קבוצת הבעיות העתידיות.

מאת: אוריה

אבל הוא עדיין לא נפתח...

מאת: אוריה

סליחה, זה ב-9

והקובץ יורד בסדר
מאת: ניר

אני עם אקרובט 8.1.1

הקובץ נפתח בלי שום בעייה
מאת: shoshan

אני מציע שתנסה שוב ב-acrobat 8

כי זה עובד לי בסדר גמור ב-Acrobat 9 וב-Foxit...

יכול להיות שהקובץ ירד לך לא טוב או חתוך או קטן מידי ?
מאת: אוריה

ב-5 זה נפתח

מאת: אוריה

לא נפתח

לא נפתח ב Acrobat Reader 8, הוא כותב שהקובץ לא נתמך או שהוא ניזוק.
שיתוף:
| עוד