2.1. חיפוש לרוחב (Breadth-First-Search)

אסטרטגית חיפוש המפתחת את עץ החיפוש שכבה אחרי שכבה.

הצומת הבא לפיתוח: הצומת "הפתוח" הרדוד ביותר.

הצמתים שנשמרים בזיכרון: כל הצמתים הפתוחים.

Breadth-first-search(problem)

      OPEN plot:\[
 \leftarrow \] ( make-node(problem[init-state], NIL) )
      while open plot:\[
 \ne \] ( ) do
            next-node plot:\[ \leftarrow \] pop(OPEN)
            loop for s in expand(next-node[state])
                  new plot:\[ \leftarrow \] make-node(s,next-node)
                  if problem[goal-test](s) then
                        return(path(new))
                  OPEN plot:\[ \leftarrow \] OPEN || (new)

problem זו הבעיה אותה אנו רוצים לפתור.

הפונקציה make-node מקבלת מצב + מצביע לאבא ויוצרת אוביקט מסוג צומת.

OPEN זוהי רשימת הצמתים הפתוחים שאפשר לפתח. כל צומת חדש אותו אנו מפתחים משורשר לסוף הרשימה, ובכך אנחנו יוצרים את החיפוש בשכבות.

מאת: אוריה

אבל הוא עדיין לא נפתח...

מאת: אוריה

סליחה, זה ב-9

והקובץ יורד בסדר
מאת: ניר

אני עם אקרובט 8.1.1

הקובץ נפתח בלי שום בעייה
מאת: shoshan

אני מציע שתנסה שוב ב-acrobat 8

כי זה עובד לי בסדר גמור ב-Acrobat 9 וב-Foxit...

יכול להיות שהקובץ ירד לך לא טוב או חתוך או קטן מידי ?
מאת: אוריה

ב-5 זה נפתח

מאת: אוריה

לא נפתח

לא נפתח ב Acrobat Reader 8, הוא כותב שהקובץ לא נתמך או שהוא ניזוק.
שיתוף:
| עוד