ניר אדר - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של ניר אדר:

שפות תיכנות - שפת C#
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
ספר אלקטרוני שפת C# - מדריך לימוד למתחילים
ספר אלקטרוני
האם ידעתם שבקריאת מדריך C# אחד בחינם תוכלו להתקדם בידע שלכם ולהפוך ממתחילים למתכנתים אמיתיים שבונים תוכנות בעצמם בשפת C# בעזרת Visual Studio? 102 פרקים בחינם - כנסו עכשיו.
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
198884 הורדות
127 עמודים
מאמר עבודה עם השיטות Split ו-Join ב-#C
מאמר
במסמך זה נציג את השיטות Split ו-Join של המחלקה String בשפת #C
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
10478 הורדות
3 עמודים
מאמר עבודה עם קבצי טקסט בשפת #C
מאמר
עבודה עם קבצי טקסט בשפת #C
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
13199 הורדות
4 עמודים
מאמר .Net Garbage Collector
מאמר
סביבת .Net ובפרט שפת #C מציגים גישה של זיכרון מנוהל, בה אנו, המתכנתים, רק מקצים זיכרון דינמי, והסביבה עצמה אחראית לשחרורו. ה-Garbage Collector אוסף את הזבל מהזיכרון. הוא לוקח את האובייקטים שאינם נמצאים בשימוש יותר, קורא ל-destructor שלהם ולאחר מכן משחרר את הזיכרון שהוקצה להם. מסמך זה יציג בעיות ונקודות עדינות הקשורות לניהול הזיכרון.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9402 הורדות
6 עמודים
מאמר שפת #C - תכנות יעיל בשפה
מאמר
מסמך זה מרכז מספר עצות בהן ניתן להשתמש על מנת לכתוב תוכניות יעילות יותר ונכונות יותר ב-#C. תוכניות ניתנות לכתיבה בדרכים שונות, ושפת #C נותנת לנו כלים רבים. נציג במסמך מספר דוגמאות מתי נעדיף שימוש בכלי/תכונה זו או אחרת במהלך העבודה
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
18206 הורדות
20 עמודים
מאמר C# Generics - תבניות בשפת C#
מאמר
עקרונות התיכנות הגנרי בשפת התיכנות #C.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5448 הורדות
12 עמודים


שפות תיכנות - שפת C
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר אלגוריתמים רקורסיביים
מאמר
רקורסיה היא כלי שיאפשר לנו לפתור בעיות בקלות יחסית ובאופן קצר מאשר פיתרון איטרטיבי (פתרון ללא רקורסיה). לא כל בעיה מתאימה לרקורסיה, אך יש לא מעט בעיות שהפתרון הרקורסיבי שלהן יהיה שורות ספורות, לעומת פתרון איטרטיבי מסובך. מסמך זה מציג את נושא האלגוריתמים הרקורסיביים למתחילים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6333 הורדות
13 עמודים
מאמר מבוא לרקורסיה בשפת C
מאמר
מסמך ראשון מתוך סדרת מסמכים הבאה להציג לקורא מהי רקורסיה בשפת C, איך משתמשים בה ומה הבעיתיות שעלולה להתעורר משימוש ברקורסיה.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5411 הורדות
11 עמודים
ספר אלקטרוני שפת C - היסודות
ספר אלקטרוני
שיעורים ראשונים בשפת C המיועדים לחסרי כל נסיון בתכנות. מסמך זה הינו מדריך למתחילים, אך הוא יכול לשמש גם כהתייחסות למתכנתים מתקדמים. המסמך מציג את שפת C, ומנסה לתת דגש על צורת החשיבה הנדרשת כשמתכנתים בה, וגם כאשר עובדים עם שפות תכנות בכלל.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
95907 הורדות
52 עמודים
אוסף תרגילים תרגילים ללימוד בשפת C
אוסף תרגילים
מסמך זה מכיל תרגילים רבים מחולקים לפי נושאים בשפת C. התרגילים מחולקים לפי נושאים, החל מהנושאים הבסיסיים ביותר כגון קלט-פלט ולולאות, וכלה בנושאים מתקדמים כגון רקורסיה ו-backtracking. כל נושא מחולק בפני עצמו לפי רמות קושי.
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
80109 הורדות
29 עמודים
אוסף תרגילים תשובות לשאלות - שפת C
אוסף תרגילים
מסמך זה מכיל את הפתרונות לתרגילים במסמך תרגילים ללימוד בשפת C, תרגילים רבים מחולקים לפי נושאים בשפת C.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
23505 הורדות
47 עמודים
מדריך מערכים דו ממדיים
מדריך
מערכים חד ממדיים מאפשרים לנו ליצור סדרות של נתונים. סידרה של נתונים, כאשר לכל איבר יש מספר מזהה, שימושית בתוכניות רבות. כמה דוגמאות למערכים חד ממדיים: מערך השומר נתונים של שחקנים שונים במשחק – כל תא שומר מידע על שחקן אחד, מערך השומר מידע לכל יום בחודש (לפי האינדקס) וכו'. נרחיב את רעיון המערכים למספר ממדים. מערכים דו ממדיים מאפשרים לנו לייצג נתונים כגון מטריצות, לוחות משחק וכדומה. מסמך זה מציג את נושא המערכים הדו ממדיים בשפת C וכיצד להשתמש בהם בסיטואציות שונות בתוכנית שלנו.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
15597 הורדות
7 עמודים
מדריך מצביעים בשפת C
מדריך
סיכום נקודות על מצביעים בשפת C, המלווה בדוגמא להמחשת רעיון המצביעים. המסמך עודכן ב-22.07.2010
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
19427 הורדות
6 עמודים
מאמר לולאות כל עוד יש קלט
מאמר
טקסט זה הוא חלק מרשימת הטקסטים שיוצאים המיועדים להציג את שפת C למתחילים. במסמך זה נציג לולאות הפועלות כל עוד יש קלט, ומנתחות אותו.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
10534 הורדות
8 עמודים
מדריך אופרטורים הפועלים על סיביות בC
מדריך
מסמך זה מציג אופרטורים ב-C המבצעים פעולות מתמטיות על סיביות- AND, OR וכו'.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
20108 הורדות
7 עמודים
מדריך שפת C - עבודה עם קבצים
מדריך
מדריך זה מלמד כיצד עובדים עם קבצים בשפת C. בגרסה החדשה תוקנו שגיאות ונוספו חלקים משמעותיים.
ניר אדר ו-T4uSBaZמסמך מודפס
מסמך מודפס
31733 הורדות
16 עמודים
מאמר נחש את המספר
מאמר
מסמך זה נכתב עבור מתחילים בשפת C. זהו הראשון בסדרת מסמכים שאני כותב שמטרתם להעביר קטעים משפת C בצורה יותר ידידותית ופחות פורמלית מזו הנלמדת באוניברסיטאות. מסמך זה והבאים בסדרה מכילים קוד שעקב מספר פקודות יפעל על קומפיילר Borland C 3.X בלבד.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
12348 הורדות
4 עמודים
מאמר לולאות וצבעים
מאמר
במסמך נדגים שימוש בלולאות בשפת C. כמו כן נשתמש בפקודות שונות המיוחדות ל-Borland C, על מנת לעצב את פלט התוכנית שלנו. מסמך זה מיועד למתחילים הבאים להכיר את שפת C, והוא השיעור השני בסדרת המסמכים הבסיסיים אותה אני כותב, המלמדים את יסודות C עם דוגמאות ספציפיות ל-Borland C.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
14534 הורדות
10 עמודים
מאמר איך יוצאים מפה?
מאמר
איך יוצאים מפה? פונקציות לסיום התוכנית בשפת C ובשפת ++C. הפונקציות המוצגות הן exit, abort ו-atexit
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
8887 הורדות
4 עמודים
מאמר גרפיקה בBorland C - יצירת שעון
מאמר
Borland C תומכת בשני מצבי עבודה: מצב טקסט ומצב גרפי. במצב הטקסט אנחנו משתמשים בפונקציות כגון printf כדי להדפיס תווים שונים על המסך. במצב הגרפי אנחנו יכולים להציג גרפיקות רחבות יותר, כגון קווים, עיגולים וצורות נוספות. כמו כן נוכל גם להדפיס תווים על המסך, אם כי לא בעזרת printf. נציג במסמך זה פונקציות גרפיות שונות ואת השימוש בהן
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
14928 הורדות
12 עמודים


שפות תיכנות - שפת C++
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך C++ Toturial
מדריך
המדריך החדש לשפת ++C איננו דורש כל ידע מוקדם בשפה, אך דורש הבנה טובה של שפת C. מומלץ לכל מי שמתעניין בהכרת השפה.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
30351 הורדות
36 עמודים
מאמר קוד יעיל בשפת C++
מאמר
מסמך זה מציג שיטות לכתיבת קוד יעיל יותר בשפת ++C. בין השיטות: שימוש ב-inline functions, שימוש במשתני התייחסות ועוד.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
10671 הורדות
5 עמודים
מאמר מספר נושאים בשפת C++
מאמר
מספר הבדלים בין שפת C לשפת ++C, הסטנדרט החדש של ++C: מרחבי שמות (namespaces), צורת הגישה החדשה לספריות הסטנדרטיות של השפה.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9844 הורדות
6 עמודים
מדריך Starting Programming in Visual C++
מדריך
מסמך המיועד להציג את ++Visual C לחסרי כל נסיון בשפה. דורש הבנה מוקדמת של C++
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
11710 הורדות
11 עמודים
מדריך Smart Pointers
מדריך
Smart Pointers הם אובייקטים המתנהגים כמו מצביעים רגילים, אולם מציעים פונקציונליות נוספת. Smart Pointers הם שם כללי לאובייקטים החושפים למשתמש בהם התנהגות הדומה לזו של מצביעים. שפת ++C כוללת מימוש של smart pointers בספריה הסטנדרטית שלה, בשם auto_ptr. במסמך זה נציג את השימוש בהם.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
8894 הורדות
8 עמודים


שפות תיכנות - Java
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך שפת Java - חלק שני
מדריך
החלק השני בסדרת המסמכים אודות Java. הנושאים הנדונים הינם חריגות, קלט/פלט וספרית SWING
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
19984 הורדות
13 עמודים
מדריך שפת Java - חלק ראשון
מדריך
נושאים בסיסיים בשפת Java. מסמך זה הינו הראשון בסדרת המסמכים אודות השפה.
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
41269 הורדות
33 עמודים


שפות תיכנות - אסמבלר
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך האסמבלר של 8086 - חלק ראשון
מדריך
זהו החלק הראשון בסדרת המסמכים השניה אודות האסמבלר של 8086 סידרה זו מיועדת אל המתכנת המתחיל, הבא להכיר לראשונה את עולם שפות האסמבלר.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
45806 הורדות
30 עמודים
מדריך האסמבלר של 8086 - חלק שני
מדריך
המסמך השני בסדרת המסמכים אודות האסמבלר של 8086. סידרה זו מיועדת אל המתכנת המתחיל, הבא להכיר לראשונה את עולם שפות האסמבלר.
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
23615 הורדות
22 עמודים
סיכום מחרוזות בשפת אסמבלי
סיכום
המסמך סוקר פקודות בשפת אסמבלי הקשורות למחרוזות
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
14385 הורדות
4 עמודים
סיכום האסמבלר של 8086
סיכום
סיכום נקודות על האסמבלר של 8086
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
17644 הורדות
13 עמודים
סיכום שיטות המיעון של G-Machine
סיכום
סקירה מפורטת של שיטות המיעון בארכיטקטורת G-Machine
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5988 הורדות
10 עמודים
ספר אלקטרוני PDP11 - Struct, Design, Assembler
ספר אלקטרוני
חוברת בנושא האסמבלר של PDP11. החוברת תואמת את הסילבוס של הקורס "ארגון ותכנות המחשב" בטכניון, אם כי היא איננה חומר רשמי של הקורס. הנושאים במסמך זה: מודל המחשב, מבנה הזיכרון, מבנה הפקודה, שיטות מיעון, הסתעפויות, שגרות, רקורסיה, קלט פלט, פסיקות חומרה, פסיקות תוכנה, האסמבלר, קישור וטעינה.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
18370 הורדות
77 עמודים
סיכום VAX11 - סיכום נקודות
סיכום
סיכום נקודות המתאר את האסמבלר של מכונת הVAX11
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6266 הורדות
8 עמודים
מאמר VAX11 Assembler
מאמר
במסמך זה נציג את תכנון של פרויקט שבוצע על ידי צוות האתר - כתיבת אסמבלר עבור מחשב ה-VAX11. נציג את המודולים השונים ואת האלגוריתמים ששימשו אותנו למימוש האסמבלר.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
7209 הורדות
38 עמודים
ספר אלקטרוני VAX11 Assembler & Simulator - ספר פרויקט
ספר אלקטרוני
מסמך זה מתאר פרויקט שנעשה על ידי ניר אדר ורותם גרוסמן במהלך השנים 2002-2004 - כתיבת אסמבלר וסימולטור עבור מחשב הVAX11. מסמך זה מהווה את התיעוד של הפרויקט.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
21311 הורדות
291 עמודים


שפות תיכנות - SQL
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך שפת SQL
מדריך
מדריך למתחיל בשפת SQL. בין הנושאים הכלולים במסמך: פקודות בסיסיות: Insert, Select, Update. פקודות לניהול טבלה: Create, Drop. פקודות לאיחוד טבלאות: Inner Join, Left Join ועוד פקודות רבות אחרות.
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
65379 הורדות
24 עמודים


שפות תיכנות - שפות פונקציונליות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך LISP
מדריך
שפת LISP הינה שפה פונקציונלית הנחשבת לאחת השפות המועדפות של מתכנתי בינה מלאכותית ומערכות לומדות. השפה הינה שפת Prefix בעלת תמיכה מובנת ברשימות. היא כוללת ניהול זכרון אוטומטי על ידי garbage collector
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
9199 הורדות
20 עמודים
ספר אלקטרוני שפת ML (גרסת Standard ML)
ספר אלקטרוני
נושאים שונים בשפת התכנות הפונקציונלית ML: התחביר של ML, פונקציות ב-ML, ערכים וטיפוסים ב-ML, רשימות, tuples, טיפוסים פולימורפיים, חריגות, curried functions, רשימות עצלות (ML Sequences), רשומות, משתני התייחסות. המסמך כולל גם מספר שאלות ותשובות בנושא.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
8947 הורדות
46 עמודים


שפות תיכנות - Perl
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
ספר אלקטרוני מדריך שפת Perl
ספר אלקטרוני
מסמך זה סוקר את שפת הסקריפטים Perl. המסמך מיועד לאנשים שהינם בעלי נסיון בתכנות אך אינו מניח כל ידע מוקדם בשפה עצמה.
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
16599 הורדות
37 עמודים


שפות תיכנות - Visual Basic
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך קבצים בשפת Visual Basic
מדריך
מסמך זה מדגים עבודה עם קבצים בשפת Visual Basic: פתיחה וסגירה של קובץ, כתיבה וקריאה של נתונים, עבודה עם קבצים בינאריים וגישה אקראית.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
14017 הורדות
6 עמודים


שפות תיכנות - פסקל
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך מחרוזות בשפת פסקל
מדריך
תיאור קצר של הפונקציות השונות בפסקל המשמשות לעבודה עם מחרוזות
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
7286 הורדות
1 עמודים


שפות תיכנות - mIRC Scripts
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך יצירת Dialogs בmIRC Scripts
מדריך
במסמך זה נלמד חלק קטן משפת התכנות mIRC Scripts הבנויה בתוך התוכנה הפופולרית mIRC. מסמך זה מניח שלקורא ידע בmIRC Scripts וברצונו ללמוד ליצור דיאלוגים בעזרת שפה זו
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
5960 הורדות
12 עמודים


שפות תיכנות - שונות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום אלגברה רלציונית
סיכום
אלגברה רלציונית (Relational algebra) היא שפה המאפשרת לכתוב שאילתות עבור נתונים המאורגנים בטבלאות (רלציות). מסמך זה יציג לקורא את שפה זו.
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
11184 הורדות
8 עמודים
סיכום תכנות מקבילי ומבוזר
סיכום
תוכנית קלאסית רצה באופן סדרתי - פקודה אחר פקודה. תוכנית מקבילית היא תוכנית בה מספר תהליכים - יחידות שכל אחת מהן מבצעת משימה משלה, הרצות במקביל (על מעבדים שונים) או לסירוגין (על מעבד בודד, עם חלוקת זמנים). תוכנית מבוזרת הינה תוכנית מקבילית בה לא בהכרח כל תהליכי התוכנית נמצאים על מחשב אחד. מסמך זה יציג מעט מן הנושאים הקשורים לתכנות תוכניות מקבילות ומבוזרות, ויעסוק הרבה בתיאורייה שבנושא וברעיונות שמאחורי התכנות עצמו
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
סיכום String Functions
סיכום
פונקציות לטיפול במחרוזות בשפות שונות עבודה עם מחרוזת היא אחד הכלים החשובים של כל שפה. במסמך זה נציג כיצד מבצעים פעולות נפוצות על מחרוזות במגוון שפות.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
12454 הורדות
15 עמודים
מדריך Little Smalltalk
מדריך
Little Smalltalk היא שפה מונחית עצמים משנות ה-80. השפה פותחה על ידי Timothy Budd מאוניברסיטת אוריגון. מסמך זה מציג את השפה ואת חלקיה השונים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6535 הורדות
48 עמודים
ספר אלקטרוני PROLOG - שפת פרולוג
ספר אלקטרוני
מדריך קצר המכסה את הנושאים העיקריים בשפה, ומלווה בדוגמאות הממחישות כל אחד מהנושאים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
17429 הורדות
28 עמודים


בניית אתרים - HTML
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך HTML - חלק ראשון - יצירת דפי HTML, בניית אתר בסיסי
מדריך
זהו החלק הראשון בסידרת מסמכים המלמדים כיצד לבנות אתרים. במסמך זה נתחיל להכיר את שפת הHTML ונביט בדוגמאות שיקדמו אותנו בדרך להבנת השפה. המסמך אינו מניח כל ידע מוקדם ומציג את השפה עבור מתחילים המתעניינים בתהליך בניית אתר.
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
38652 הורדות
17 עמודים
מאמר בניית אתרים וסמנטיקה (Semantic HTML)
מאמר
Semantic HTML פירושו להשתמש ב-HTML כדי להגדיר משמעות (סמנטיקה) לחלקים בטקסט שלנו, בניגוד להגדרה בה משתמשים מתכנתים רבים, המגדירה רק את עיצוב הטקסט שלנו
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
3246 הורדות
10 עמודים
מדריך HTML - חלק שני - תמונות, רשימות, טבלאות ו-frames
מדריך
זהו השיעור השני בסידרת המסמכים אודות HTML. במסמך זה נלמד לקשר בין דפים שונים, לעצב את הדף שלנו, לחלק אותו לטבלאות ועוד. מסמך זה הינו המשך ישיר של המסמך הראשון בסידרה.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
21546 הורדות
23 עמודים
מדריך HTML - חלק שלישי - נושאים מתקדמים
מדריך
זהו החלק השלישי והאחרון בסידרת המסמכים אודות HTML. הנושאים הנדונים בחלק זה הם כתיבת אתרים בעברית, יצירת מפות תמונה, השמעת מנגינות רקע, הוספת הערות ועוגנים, הוספת ישומוני Java לדף, ולסיום גם קווים מנחים כיצד לכתוב אתר טוב.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
17447 הורדות
12 עמודים
מדריך טפסים בHTML
מדריך
אחת האפשרויות החשובות ביותר שהוספו לתקן HTML בשנת 1994 הייתה הכנסת השימוש בטפסים, המאפשרים לדפי אינטרנט לקבל קלט מהגולש. במסמך זה נלמד כיצד אנו יוצרים ומוסיפים טפסים לדפי האינטרנט שלנו.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
14268 הורדות
15 עמודים
מדריך HTML - דפי סיכום
מדריך
דפי סיכום המרכזים בתוכם בטבלה את כל הפקודות העיקריות בשפת הHTML
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
13320 הורדות
2 עמודים


בניית אתרים - DHTML
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך JavaScript למתחילים - חלק ראשון
מדריך
המסמך הראשון בסדרת מסמכים המלמדים את הקורא את שפת JavaScript
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
13329 הורדות
9 עמודים
מדריך DHTML - חלק ראשון
מדריך
זהו החלק הראשון בסידרת מסמכים אודות DHTML. שפה זו היא למעשה הרחבה של HTML שנוספה בגירסאות המאוחרות יותר של הדפדפנים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
10359 הורדות
24 עמודים


בניית אתרים - ASP
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך הורדת דפי אינטרנט באמצעות ASP
מדריך
במסמך זה נלמד כיצד להורות לשרת, באמצעות ASP, להוריד דפים משרתים אחרים
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
7498 הורדות
2 עמודים
מדריך מחלקות בשפת ASP
מדריך
שפת ASP תומכת באבסטרקצית המחלקות הקיימת בשפות תכנות מונחות עצמים שונות. השפה מאפשרת לנו להגדיר מבנה נתונים (המחלקה), תכונות של מבנה הנתונים (מאפיינים) ופעולות שניתן לבצע עליו. במסמך זה נציג כיצד ניתן להשתמש במחלקות בשפת ASP
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6164 הורדות
10 עמודים
מדריך פונקציות שימושיות של ASP
מדריך
פונקציות שימושיות של ASP
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9488 הורדות
3 עמודים
מאמר שפת ASP - בדיקת כתובות Email
מאמר
בדיקת כתובת מייל הניתנת על ידי המשתמש - בצד הלקוח ובצד השרת
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9380 הורדות
5 עמודים
מדריך הקובץ global.asa
מדריך
מסמך זה מציג את הקובץ global.asa, קובץ מיוחד המאפשר לנו להגדיר תגובה לאירועים באפליקצית ה-Web שלנו
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6764 הורדות
4 עמודים
מדריך Collections בשפת ASP
מדריך
Collection זהו מבנה נתונים אליו ניתן להכניס ולהוציא נתונים. הפעולות המוגדרות עליו כוללות הוספת והסרה של איברים, וכן גישה אליהם. רוב האובייקטים שבאים יחד עם שפת ASP משתמשים ב-Collections. במסמך זה נסקור את מבנה נתונים זה, בהקשר לאובייקטים הנמצאים בשפת ASP.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6114 הורדות
4 עמודים
מדריך ASP - חלק ראשון
מדריך
במסמך זה נציג את שפת הASP, נביט כיצד משתמשים במשתנים, בפונקציות, בלולאות ובמערכים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
12709 הורדות
15 עמודים
מדריך ASP - חלק שני
מדריך
במסמך זה נמשיך לסקור את שפת הASP. מסמך זה כולל JSP, אובייקטים בASP והגבה לטפסים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9457 הורדות
23 עמודים


בניית אתרים - ASP.Net
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר DataGrid - An ASP.NET Control
מאמר
ASP.NET מגיעה עם מספר רב של פקדים חדשים. אחד השימושיים ביניהם הוא הפקד DataGrid המאפשר להציג נתונים ממקור נתונים בתוך טבלה. מסמך זה מציג את דרכי העבודה עימו: עבודה עם מידע, שליטה בכותרות של ה-DataGrid, עיצוב התוצאה, בחירת איברים ברשימה ועוד.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
10278 הורדות
17 עמודים
מדריך C# Web Applications - בניית אתרים בעזרת ASP.Net
מדריך
מסמך זה מיועד למתכנתים היודעים לתכנת Console/Windows Applications בשפת #C ומעוניינים ללמוד לתכנת אפליקציות Web בשפה זו.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
16962 הורדות
14 עמודים
מאמר ASP.Net Version 1.1 - רשמים אישיים
מאמר
לאחר כתיבת מערכת גדולה בסביבת .Net, מערכת לניהול העובדים הארעיים של הפקולטה להנדסת חשמל בטכניון, בשפת ASP.Net, סיכמתי במסמך קצר זה את הרשמים משפה זו - היתרונות והחסרונות של מימוש פרויקטים בסביבה.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
7014 הורדות
3 עמודים


בניית אתרים - קידום אתרים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר קידום אתר במנועי חיפוש
מאמר
לאחר שהקמנו אתר, ברצוננו שיופיע במנועי חיפוש, ושיופיע בהם בצורה הטובה ביותר. מסמך זה מרכז מספר טיפים כיצד לגרום שהאתר יופיע בצורה טובה במנועי החיפוש. הדגש במסמך זה הוא על מנוע החיפוש גוגל.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
7668 הורדות
12 עמודים
מאמר Google SearchWiki
מאמר
ב-20 בנובמבר 2008 Google הציגו שינוי משמעותי לממשק החיפוש שלהם – SearchWiki. בתצוגה החדשה, כל משתמש יכול לשנות את התוצאות המוצגות עבורו: הוא יכול להעלות תוצאות רצויות, להעלים תוצאות שאינן רצויות, ואף להוסיף תוצאות משלו לעמוד תוצאות החיפוש. כמו כן ניתן להוסיף הערות ולראות הערות שאחרים כתבו ליד כל תוצאה. מאמר זה דן בשינוי הממשק ובהשלכות שלו. כיום Google הסירו את אפשרות זו מהממשק שלהם לאחר שנכשלה, אך עדיין מומלץ להכיר את ההיסטוריה והנסיון של גוגל בנושא.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
2240 הורדות
4 עמודים
מאמר מנוע החיפוש גוגל (Google) - סקירה
מאמר
מנוע גוגל הוקם על ידי שני סטודנטים מאוניברסיטת סטנפורד, Larry Page ו-Sergey Brin. בניגוד למנועי החיפוש האחרים באותה תקופה שפעלו על ניתוח טקסט, הרעיון ההתחלתי סביבו הם פעלו היה מנוע חיפוש המתמקד בניתוח הקישורים בין הדפים ברשת האינטרנט. מסמך זה יציג סקירה קצרה של מנוע החיפוש ותכונותיו.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6690 הורדות
6 עמודים
מדריך מדריך לשימוש בגוגל – חיפוש מתקדם
מדריך
מנוע החיפוש גוגל כולל חיפוש רגיל וחיפוש מתקדם. עם זאת, ניתן להשתמש במרבית תכונות החיפוש המתקדם של גוגל גם בתיבת החיפוש הרגילה באמצעות שימוש באופרטורים מיוחדים. מאמר זה מסכם את רשימת האופרטורים בה תומך גוגל.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9968 הורדות
5 עמודים
מאמר ארגז החול (sandbox) של גוגל
מאמר
אפקט ארגז החול (Google sandbox) זהו שם שניתן לתופעה שנצפתה ב-Google. במסמך נתאר את התופעה, את ההשערות השונות לגביה ואת ההשפעה שלה על תהליך קידום אתרים ב-Google
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5749 הורדות
3 עמודים
סיכום מילון מונחי קידום אתרים
סיכום
מאמר זה יציג מושגים שונים הקשורים לקידום אתרים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5092 הורדות
4 עמודים
מאמר התג nofollow
מאמר
בינואר 2005 הוצג על ידי Google תג HTML חדש בו יתמוך מנוע החיפוש שלהם, שהוסף כדי להלחם במקדמי האתרים המשתמשים בשיטות לא אתיות. מסמך זה יציג את התג, השימושים שלו, ויתהה האם באמת התג יביא להשפעה לה Google קיוו.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5343 הורדות
3 עמודים
מאמר אופטימיזציה של Meta Tags
מאמר
אחד השלבים בתהליך קידום אתר הוא הוספת תגי Meta לדף. תגים אלו משמשים לתאור הדף, מילות המפתח שבו ומתן פרטים נוספים כגון מחבר הדף וכדו'. מסמך זה יציג את השימוש בתגים, ואת ההשפעה הנראית שלהם על מנועי החיפוש השונים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5731 הורדות
4 עמודים
מאמר אלגוריתם TrustRank
מאמר
המטרה של מנועי החיפוש, מאז ומתמיד, הינה לבנות אלגוריתמים אוטומטיים שיאפשרו להם להבדיל בין דפים טובים לדפי ספאם, ולקדם לראש התוצאות את הדפים הטובים, הלגיטימיים ביותר לנושא אותו מחפש הגולש. TrustRank הינו אלגוריתם חדש (2004) המנסה להשיג תוצאות טובות יותר בסינון ספאם מהאלגוריתמים הקודמים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5444 הורדות
13 עמודים
מאמר תחרויות קידום אתרים
מאמר
המתעניין בנושא קידום האתרים, ישמע במהרה על "תחרויות קידום אתרים" המתקיימות בעולם או שהתקיימו בו בעבר. בעת האחרונה החלו לצוץ יותר ויותר תחרויות קידום אתרים, עם דגש על גוגל. במאמר זה ניתן רקע על התחרויות שאורגנו בעבר, וכן על התחרויות המתרחשות בימים אלה.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
4641 הורדות
4 עמודים
מאמר Open Directory Project: DMOZ
מאמר
DMOZ הינו אחד מאינדקסי האתרים הגדולים ביותר, וללא ספק המוערך שביניהם. האינדקס מחולק למספר עצום של קטגוריות - הוא מכיל כמעט 600,000 תתי קטגוריות ותתי קטגוריות בתוכו. בקטגוריות השונות נמצאים כ-4 מליונים של אתרים, והמספר גדל ללא הפסקה.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5015 הורדות
4 עמודים
מאמר בחירת חברה לקידום אתרים
מאמר
בתור בעל אתר המחפש חברה שתקדם את האתר שלו, חשוב שתדע כיצד לבחור את החברה הנכונה לביצוע המשימה. קידום אתרים זו פעולה משלימה לפעולת בניית האתר. בוני אתרים מקימים את האתר. מקדמי אתרים דואגים שהאתר יחשף לגולשים ויהיה ניתן למצוא אותו מתוך מיליארדי הדפים הפזורים ברשת האינטרנט. יש מקום וחשיבות לשני המקצועות הנ"ל. כמו שאפשר להקים אתר בדרך מקצוענית או חובבנית, ניתן גם לקדם אתר באופן מקצועני או חובבני. במסמך זה נציג מעט מההבדלים בין קידום אתרים מקצועי שיעזור לאתרך לקידום אתרים חובבני שעלול לגרום נזקים ואף להעלמות האתר שלך כליל ממנועי חיפוש.
בגרסה החדשה עודכנו נתונים שהשתנו ונוסף מידע בנוגע למנוע החיפוש גוגל.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5016 הורדות
4 עמודים
מאמר קידום אתרים במנוע החיפוש Yahoo
מאמר
מסמך זה מציג את מנוע החיפוש Yahoo וכן מציג שיטות כיצד יש לקדם אתרים במנוע חיפוש זה. המסמך מניח ידע בקידום אתרים במנוע החיפוש גוגל.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5219 הורדות
8 עמודים
מאמר קידום אתרים - בחירת מילות מפתח עבור אתר
מאמר
השלב הראשון, ואחד החשובים ביותר בביצוע קידום אתרים, הוא בחירת מילות מפתח המתאימות לתוכן האתר. מילות מפתח (Keywords) הן מילה או מילים עבורן נרצה להגיע למקומות הגבוהים בתוצאות חיפושים במנועי חיפוש. גולשים מקלידים מילות מפתח אל מנועי חיפוש – על מנת לקדם את התוצאות הרלוונטיות עבורם, הקשורות למילות מפתח אלו. מסמך זה יציג רעיונות כיצד יש לבחור את מילות המפתח המתאימות לאתר.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5586 הורדות
5 עמודים
מאמר שלבים בתהליך קידום אתרים
מאמר
תהליך קידום אתר הינו תהליך המורכב ממספר שלבים. מסמך זה יציג בקצרה את שלבים אלו.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6517 הורדות
4 עמודים


בניית אתרים - שונות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך כיצד להעלות את האתר שלך לאינטרנט
מדריך
מסמך המסביר כיצד להעלות אתר אינטרנט לרשת, זאת מתוך הנחה כי הקורא כבר יודע לבנות אתרים. המאמר מפרט עניינים הקשורים באחסון האתר, ב-ftp וכיצד לבצע את כל השלבים בסדר הנכון.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
11695 הורדות
4 עמודים
מדריך זיהוי חיפושי תמונות כחיפושים ב-Google Analytics
מדריך
בהגדרות ברירת המחדל Google Analytics מזהה את חיפוש התמונות של גוגל כאתר רגיל ולא כמנוע חיפוש וזאת ככל הנראה בשל מגבלת מימוש או בשל החלטה פנימית בגוגל. מסמך זה מסביר את הסיבות לתופעה ואת הדרכים לעקוף אותן בקלות באתרך.
ניר אדר ו-שושןמסמך מודפס
מסמך מודפס
1576 הורדות
4 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - Web Security
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר SQL Injections
מאמר
מסמך זה מציג התקפות על שרתי אינטרנט, המכונות SQL Injections. התקפות אלו אפשריות על אתרי אינטרנט המכילים מידע הנוצר באופן דינאמי, מתוך בסיס נתונים. דיון מעמיק יבהיר כיצד מתבצעות ההתקפות הנ"ל. כמו כן נציג דרכים כיצד לכתוב קוד מאובטח שיהיה עמיד בפני המתקפות.
ניר אדר ו-notkokמסמך מודפס
מסמך מודפס
42919 הורדות
69 עמודים
מאמר בעיות אבטחה נפוצות בASP
מאמר
URL Guessing, HTML Injection, Cookies Manipulation, SQL Injection, Raise Errors, Upload, Path Traversal and Path Disclosure, Null Bytes, URL Encoding, HTTP Header Manipulation, HTML Form-Fields Manipulation, HTML Comments, Default Accounts, Broken Access Control
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9494 הורדות
15 עמודים
מאמר HTML Attacks
מאמר
גלישה באינטרנט - ללא הורדת קבצים, היא בטוחה. האומנם?
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9540 הורדות
6 עמודים
מדריך הגבלת הגולשים באתר
מדריך
אתרים שונים מאפשרים למבקרים בהם לצפות בקוד המקור של האתר. אפשרות זו פותחת חור אבטחה, אותו נסקור במסמך זה
ניר אדר ו-אסף רשףמסמך מודפס
מסמך מודפס
7676 הורדות
11 עמודים
מאמר YaBB Forums Security Vulnerabilities - English
מאמר
מסמך זה מתאר בעיות אבטחה שנמצאו על ידי המחברים במערכת הפורומים הפופולרית YaBB.
ניר אדר ו-אסף רשףמסמך מודפס
מסמך מודפס
15574 הורדות
5 עמודים
מאמר בעיות אבטחה במערכת הפורומים YaBB
מאמר
מסמך זה מתאר בעיות אבטחה שנמצאו על ידי המחברים במערכת הפורומים הפופולרית YaBB. מסמך זהו הוא תרגום עברי של המסמך המקורי באנגלית שנכתב על ידי המחברים, והוא מכיל מעט הרחבות והסברים נוספים אודות פרצת האבטחה.
ניר אדר ו-אסף רשףמסמך אונליין
מסמך אונליין
7539 הורדות
8 עמודים
מאמר תגי HTML זדוניים המשולבים בבקשות Web Clients
מאמר
כאשר שרת Web יוצר דפים באופן דינאמי מתעוררת בעיית אבטחה, בה אתר האינטרנט עשוי לכלול תגי HTML או סקריפטים כחלק מהדף. בעיה זו נוצרת כאשר הדף הנוצר כולל מידע לא בדוק שהגיע ממקורות לא אמינים. בעיה זו ידועה כבר מספר שנים. עם זאת, כמעט כל האתרים הגדולים שקיימים כיום סובלים ממנה במידה זו או אחרת
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
7146 הורדות
5 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - אבטחת ססמאות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר בחירת ססמאות נכונה
מאמר
כיצד לשפר את רמת הבטיחות של הססמאות שלך
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
8747 הורדות
5 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - אבטחת מידע - כללי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר Format String Vulnerabilities
מאמר
Format String Vulnerabilities הינה בעיית אבטחה הנוצרת עקב שימוש לא נכון בפקודות המקבלות מחרוזות בקרה, כגון printf, sprintf וכדו'. מסמך זה מציג סקירה של הבעיה ודרכי הניצול שלה
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5980 הורדות
4 עמודים
מאמר DoS via Algorithmic Complexity Attacks
מאמר
מסמך זה מציג סוג חדש יחסית של התקפות המבוססות על ניצול בעיות באלגוריתמים של מבני נתונים, הנמצאים בשימוש באפליקציות גדולות.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6124 הורדות
11 עמודים
מאמר Denial Of Service Attacks
מאמר
סוגי התקפות שונות על שרתים: Finger, באגים במערכות הפעלה ושירותים, Ping Flooding.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
8196 הורדות
4 עמודים
מאמר IRC Hack   (לא עדכני)
מאמר
מסמך המציג טכניקות התקפה שונות הקיימות ברשתות ה-IRC. בין הנושאים: Net Splits, Clones Attacks
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
8905 הורדות
5 עמודים
סיכום אוסף מושגים בתחום האבטחה
סיכום
מילון קצר של מושגים הקשורים לתחום האבטחה
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
10914 הורדות
5 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - טרוינים ווירוסים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר קבצי LNK והסכנות שהם מציגים
מאמר
כל אדם המתעניין מעט באבטחת המחשב שלו ימצא איזכורים רבים לקבצי LNK ברשת האינטרנט, בהם כתוב כי מומלץ לחסום קבצי LNK כאשר מקבלים דואל, מכיוון שלרוב הם יכילו וירוסים. השאלה עליה עונה מסמך זה היא: למה בעצם קבצים אלו מסוכנים? קבצי LNK אינם קבצי הרצה, אך עדיין הם מציגים איום לגולש. מסמך זה יפרט על הסכנות שנשקפו מקבצים אלו
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6280 הורדות
8 עמודים
דף נוסחאות Trojans List   (לא עדכני)
דף נוסחאות
רשימת ערוצים של טרויאנים נפוצים
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
10983 הורדות
8 עמודים
מאמר התגוננות מפני וירוסים
מאמר
מסמך קצר זה מציג מספר כללי אצבע ושיטות עבור משתמשי Windows כיצד להגן על המחשב שלהם מפני וירוסים ומזיקים אחרים
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6263 הורדות
4 עמודים
מאמר וירוסים
מאמר
וירוסים - סקירה קצרה ודרכי התגוננות
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
7280 הורדות
5 עמודים
מדריך הסרת BackOrifice ממחשב נגוע   (לא עדכני)
מדריך
כיצד להסיר את הטרוין BackOrifice ממחשב נגוע
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
4553 הורדות
2 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - אבטחת Windows
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר NTFS Alternate Data Streams
מאמר
ערוצי מידע חלופיים הם חלק ממערכת הקבצים NTFS המיועד לתת תמיכה עבור HFS – מערכת הקבצים של מחשב המקינטוש. למרות שניתן ליצור ערוצים חלופיים ולפנות אליהם בקלות על ידי מערכת ההפעלה, לא קיימים ב-Windows כלים כדי לגלות ADS לא רצויים. המחסור בכלים לגישה אל ערוצים אלו הופכים אותם לבעיית אבטחה
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
7020 הורדות
9 עמודים
סיכום בעיות אבטחה בWindows 95   (לא עדכני)
סיכום
מסמך המציג מספר בעיות אבטחה בWindows ומסביר כיצד לנצל את הפרצות וגם כיצד לחסום אותן
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5147 הורדות
4 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - מערכות ההפעלה Unix/Linux
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר ניהול זיכרון בLinux
מאמר
הזיכרון הפיזי הוא זיכרון הנמצא בהתקנים הפיזיים של המחשב. זיכרון וירטואלי הוא מרחב זיכרון מדומה העומד לרשות תהליך. מסמך זה מציג כיצד מערכת ההפעלה Linux מנהלת את הזכרון עבור התהליכים השונים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
8015 הורדות
3 עמודים
מדריך פקודות Unix בסיסיות
מדריך
פקודות Unix בסיסיות, שימושיהן השונים, הפקודות המקבילות להן ב-DOS וכיצד לבצע אותן.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
15722 הורדות
3 עמודים
מדריך נושאים שונים בLinux
מדריך
מסמך זה סוקר נושאים שונים בלינוקס, כגון מערכת הקבצים בלינוקס, עבודה ברשת, פקודות בלינוקס, כיצד מתקינים תוכנות בלינוקס ועוד
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
10502 הורדות
6 עמודים
מדריך התקנת RedHat Linux 6   (לא עדכני)
מדריך
מסמך זה מסביר צעד אחר צעד כיצד להתקין את מערכת ההפעלה RedHat Linux על המחשב. מסמך זה הוא שידרוג של המסמך הקודם שנכתב על ידי ניר אדר בנושא
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
3920 הורדות
14 עמודים
מדריך התקנת RedHat Linux 5.2   (לא עדכני)
מדריך
מסמך זה מסביר צעד אחר צעד כיצד להתקין את מערכת ההפעלה RedHat Linux על המחשב
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
3969 הורדות
13 עמודים
סיכום עבודה ביוניקס וכתיבת סקריפטים
סיכום
סיכום פקודות עיקריות ביוניקס ותחביר של כתיבת סקריפטים
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
10285 הורדות
6 עמודים
מאמר עורכי טקסט בUnix
מאמר
במסמך זה סקירה קצרה על עורכי טקסט שונים במערכת ההפעלה Unix
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
6944 הורדות
4 עמודים
מדריך התקנת פונטים עיבריים בRedhat 5.2   (לא עדכני)
מדריך
מסמך זה מסביר כיצד להתקין פונטים עבריים בלינוקס
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
4278 הורדות
2 עמודים
מדריך יצירת אתר אישי תחת שרת UNIX
מדריך
כיצד לפתוח אתר אישי תחת שרתי UNIX המאפשרים זאת
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5887 הורדות
2 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - מערכות הפעלה - כללי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום מערכות הפעלה - מושגי יסוד
סיכום
מושגי יסוד הקשורים למערכות הפעלה - מהי מערכת הפעלה? מה המטרות שלה? תהליכים ומנגנוני החלפת הקשר
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
17774 הורדות
6 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - מערכת ההפעלה XINU
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
ספר אלקטרוני מערכת ההפעלה XINU
ספר אלקטרוני
סקירה לעומק של מערכת ההפעלה XINU. המסמך עודכן ב-29/07/2010
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
15565 הורדות
68 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - חומרה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
ספר אלקטרוני תכן לוגי ומבוא למחשבים
ספר אלקטרוני
נסקור במסמך זה את המחשבים. נכיר את המחשב מרמת החלקים המרכיבים אותו עד לרמת שפת האסמבלר. נושאים עיקריים בחוברת: תכן לוגי, זכרונות SRAM, DRAM, מעגלים מצונרים, בקרה, מחשב ה-MAYBE ושפת G
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
29516 הורדות
169 עמודים
סיכום זיכרון וירטואלי
סיכום
זיכרון וירטואלי במחשבים
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
10784 הורדות
5 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - רשתות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות מבוא לרשתות מחשבים - דף נוסחאות
דף נוסחאות
הצעה לדפי נוסחאות עבור הקורס מבוא לרשתות מחשבים (236334) בטכניון של פרופ' ראובן כהן.
הדפים מכילים את הנושאים הבאים: מודל השכבות - מושגי יסוד, שכבת הקו - פרוטוקולי ARQ, פרוטוקולי MAC, תורת התורים, רשתות אלחוטיות, שכבת ה-IP ו-UDP. כמו כן ישנה חזרה נרחבת על מושגים חשובים בהסתברות.
מצורפת גם גרסת Word ניתנת לעריכה. במידה ושיפרתם את הדפים אנא שלחו אותם לצוות האתר על מנת שגם אחרים יוכלו להנות מהשינויים.
ענת אלון, ניר אדר ו-הגותמסמך מודפס
מסמך מודפס
6939 הורדות
4 עמודים
סיכום כתובת החומרה של המחשב
סיכום
כיצד לאתר את כתובת החומרה של המחשב תחת מערכות הפעלה שונות
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
10479 הורדות
7 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - פרוטוקולים - שכבת האפליקציה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר פרוטוקול POP3
מאמר
מסמך המתאר את פרוטוקול קבלת הדואר האלקטרוני - pop3
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
7955 הורדות
6 עמודים
מאמר פרוטוקל הDNS   (לא עדכני)
מאמר
סקירה בעזרת דוגמא של פרוטוקול הDNS
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
7859 הורדות
3 עמודים
מאמר SMTP Protocol
מאמר
סקירה קצרה של פרוטוקול הSMTP, המשמש לשליחת דואל באינטרנט
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9847 הורדות
4 עמודים
סיכום TCP/IP - Part 1   (לא עדכני)
סיכום
מסמך ראשון בסדרת מסמכים הצפויה לצאת בנושא TCP/IP
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
10276 הורדות
10 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - עולם ה-Web
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך כיצד לפתוח תיבת אימייל בWalla
מדריך
מסמך זה מסביר צעד אחר צעד כיצד לפתוח תיבת אימייל בפורטל Walla. לצפייה במסמך לחצו על כפתור ההורדת המסמך שמעל!
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
19658 הורדות
5 עמודים
מדריך הגבלת תנועת רובוטים באינטרנט - שימוש ב-robots.txt
מדריך
במסמך זה נלמד כיצד להגביל את צעדיהם של רובוטים המבקרים באתר שלנו. הפעולה מתבצעת על ידי הוספת קובץ בשם robots.txt, המגדיר עבור הרובוטים המבקרים מהם האיזורים המותרים ומהם האיזורים האסורים עבורם.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6234 הורדות
3 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - צ'טים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך Dalnet Services
מדריך
כיצד להשתמש בשירותי רשת הIRC הגדולה ביותר - Dalnet
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5032 הורדות
4 עמודים
מדריך כיצד להשתמש בIRC
מדריך
מאמר המתאים למשתמשים המתחילים ומהווה מבוא ל-IRC, רשת שיחות וירטואליות מבוססת טקסט. המאמר מפרט פקודות בסיסיות הרלוונטיות לשימוש דרך לקוח IRC
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5768 הורדות
3 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - מדריכי תוכנות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך ניקוד טקסט עברי ב-Windows
מדריך
ניקוד טקסט עברי ב-Windows
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6793 הורדות
1 עמודים
מדריך Matlab - בסיס
מדריך
נושאים בסיסיים ב-Matlab עבור אנשים המעוניינים להתוודע אל סביבה זו.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
17052 הורדות
13 עמודים
מדריך יצירת תוכן עיניינים למסמך Word
מדריך
במסמך הזה נציג כיצד יוצרים תוכן עיניינים דינאמי למסמך Word - תוכן עיניינים המתעדכן באופן אוטומטי.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
17908 הורדות
7 עמודים
מדריך מדריך למשתמש - VAX11 Simulator
מדריך
מסמך זה הינו מדריך המשתמש הרשמי עבור סימולטור ה-VAX11 שנכתב על ידי צוות האתר.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5612 הורדות
13 עמודים
מדריך MS SQL Server 2000
מדריך
MS SQL Server 2000 - מדריך למשתמש המתחיל על ידי הצגת דוגמא. נראה יצירת בסיס נתונים, עריכה ומחיקתו.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9898 הורדות
6 עמודים
מדריך MathType - עורך נוסחאות מתמטיות
מדריך
MathType היא גירסה מורחבת ומקצועית של מעבד הנוסחאות המתמטיות Equation Editor המשולב כחלק מובנה של MS-Word. במסמך זה נציג את MathType ואת השימוש בה
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
12689 הורדות
6 עמודים
מדריך Adobe Acrobat
מדריך
כיצד ליצור קבצי PDF בעזרת Acrobat 4
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6752 הורדות
4 עמודים
מאמר Office 2010 - גרסת 64 ביט או גרסת 32 ביט?
מאמר
Office 2010 היא גרסת Office הראשונה המגיעה גם בגרסאות 32 ביט וגם בגרסאות של 64 ביט. מסמך זה יעזור לכם להחליט מה הגרסה המתאימה עבורכם להתקנה.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
2174 הורדות
5 עמודים
מדריך התקנת LyX ב-Windows
מדריך
LyX הוא מעבד מסמכים גרפי, כלומר הוא מערכת להכנת מסמכים, ושימושי במיוחד לצורך כתיבת מאמרים מדעיים ומאמרים טכניים הכוללים נוסחאות מתמטיות, הפניות וכדו'. מסמך זה מציג כיצד יש להתקין את LyX על מערכת Windows.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
2166 הורדות
8 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - משחקים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר משחקים מוסתרים בתוכנות שונות
מאמר
משחקים שונים המוסתרים בתוכנות שונות. בין התוכנות: Word, Excel, FireFox ועוד.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
18875 הורדות
6 עמודים
מאמר טיפים ואפשרויות נסתרות ב-Windows
מאמר
טיפים ואפשרויות נסתרות ב-Windows
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
13860 הורדות
5 עמודים


מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגליון הראשון
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר מבוא לרקורסיה בשפת C
מאמר
מסמך ראשון מתוך סדרת מסמכים הבאה להציג לקורא מהי רקורסיה בשפת C, איך משתמשים בה ומה הבעיתיות שעלולה להתעורר משימוש ברקורסיה.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5411 הורדות
11 עמודים
מאמר בינה מלאכותית - מבוא והצגת בעיות כגרפים
מאמר
הצגה ראשונית של עולם הבינה המלאכותית, כמו שהוא בימים אלו. הצגת מונחי יסוד, סוכן אינטליגנטרי והצגת בעיות כגרפים. מאמר ראשון מתוך סדרת מאמרים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
3246 הורדות
4 עמודים


מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגליון השלישי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר C# Generics - תבניות בשפת C#
מאמר
עקרונות התיכנות הגנרי בשפת התיכנות #C.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5448 הורדות
12 עמודים


מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגליון הרביעי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר אלגוריתמים רקורסיביים
מאמר
רקורסיה היא כלי שיאפשר לנו לפתור בעיות בקלות יחסית ובאופן קצר מאשר פיתרון איטרטיבי (פתרון ללא רקורסיה). לא כל בעיה מתאימה לרקורסיה, אך יש לא מעט בעיות שהפתרון הרקורסיבי שלהן יהיה שורות ספורות, לעומת פתרון איטרטיבי מסובך. מסמך זה מציג את נושא האלגוריתמים הרקורסיביים למתחילים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6333 הורדות
13 עמודים


מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגליון החמישי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר בניית אתרים וסמנטיקה (Semantic HTML)
מאמר
Semantic HTML פירושו להשתמש ב-HTML כדי להגדיר משמעות (סמנטיקה) לחלקים בטקסט שלנו, בניגוד להגדרה בה משתמשים מתכנתים רבים, המגדירה רק את עיצוב הטקסט שלנו
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
3246 הורדות
10 עמודים


מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגיליון השנים עשר
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר בינה מלאכותית - חלק שני
מאמר
אמר ההמשך למאמר בנושא בינה מלאכותית מהגליון הראשון של המגזין. המאמר מציג שני אלגוריתמים מתורת הגרפים - BFS ו-DFS, ומסביר איך הם משתלבים בעולם הבינה המלאכותית.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
1829 הורדות
9 עמודים


מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגיליון השלושה עשר
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר בינה מלאכותית - חלק שלישי
מאמר
המאמר השלישי בסדרת המאמרים בנושא בינה מלאכותית ומערכות לומדות. במאמר זה נראה פתרון אפשרי לחידה אותה השאיר אורי במאמר מבוכים וסריאלים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
1914 הורדות
25 עמודים


מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגיליון התשעה עשר
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר שיווק רשתי, פירמידות, מידע ברשת ומה שביניהם
מאמר
במאמר זה נציג לכם מספר דרכים להשתמש ברשת האינטרנט כדי לאתר מידע, כשלצורך הדוגמה ניקח את חברת נו סקין ונראה מה נוכל להגיד עליה.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
1060 הורדות
22 עמודים


מדעי המחשב - אלגוריתמים בתורת הגרפים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום אלגוריתמים בתורת הגרפים - חלק ראשון
סיכום
מושגי יסוד, גרף אויילר, סדרות דה ברואין, אלגוריתמים למציאת מסלול קצר ביותר בגרפים, סגור טרנזיטיבי
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
20075 הורדות
21 עמודים
סיכום אלגוריתמים בתורת הגרפים - חלק שני
סיכום
עצים, עצים מכוונים, עצים פורשי מינימום, למת האינסוף
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
10883 הורדות
13 עמודים
סיכום אלגוריתמים בתורת הגרפים - חלק שלישי
סיכום
חיפוש לעומק, DFS, Tremaux, רכיבים בלתי פריקים, צמתי הפרדה, רכיבים קשירים היטב
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
10986 הורדות
17 עמודים
סיכום אלגוריתמים בתורת הגרפים - חלק רביעי
סיכום
זרימה ברשתות, קיבולים, החתך, Ford And Fulkerson Algorithm, האלגוריתם של Dinic, זרימת מקסימום ומינימום, רשתות עם חסמים, בעיית השידוך, משפט Hall.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
10684 הורדות
17 עמודים
סיכום קודים פרפיקסים, עצי מצבים וקוד האפמן
סיכום
קודים פרפיקסים, עצי מצבים וקוד האפמן
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
8973 הורדות
6 עמודים


מדעי המחשב - מבני נתונים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר רשימת דילוגים
מאמר
מסמך המסביר בצורה מעמיקה על רשימת דילוגים רנדומלית ועל רשימת דילוגים דטרמינסטית
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
8436 הורדות
13 עמודים
ספר אלקטרוני מבני נתונים
ספר אלקטרוני
מסמך זה סוקר בצורה מעמיקה את נושא מבני הנתונים. בין הנושאים המופיעים במסמך: זמן ריצה של אלגוריתם, מחסנית, תור, מערכים, רשימות מקושרות, עצי חיפוש, עצי AVL, עצי דרגות, רשימת דילוגים, ערימה Union Find, עצים הפוכים, מיונים, ערימה, Trie, עץ סיומות, גרפים ועוד
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
דף נוסחאות מבני נתונים - טבלאות מסכמות
דף נוסחאות
המסמך מכיל טבלאות המציגות את הסיבוכיות של מבני נתונים שונים ושל אלגורתמי מיון שונים, בהם QuickSort, BubbleSort, RadixSort ועוד.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
18952 הורדות
6 עמודים


מדעי המחשב - ביטויים רגולריים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך ביטוים רגולריים
מדריך
ביטויים רגולריים (Regular Expressions) הם דרך נוחה כדי לתאר תבניות מורכבות בתוך טקסט. ביטויים רגולריים הם כלי רב עוצמה המאפשר לפתור בעיות רבות הקשורות לניתוח מחרוזות במהירות. מסמך זה מיועד לאנשים שאינם מכירים את הנושא, או לאלו הצריכים מדריך מהיר כדי לרענן את ידיעתם
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9541 הורדות
5 עמודים


מדעי המחשב - לוגיקה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום גדירות בתחשיב הפסוקים - תיאוריה והדגמה
סיכום
גדירות בתחשיב הפסוקים - תיאוריה והדגמה
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
7456 הורדות
3 עמודים
סיכום לוגיקה - סיכום נקודות
סיכום
מושגי ייסוד בלוגיקה, תחשיב הפסוקים ותחשיב היחסים
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
21299 הורדות
25 עמודים


מדעי המחשב - הנדסת תוכנה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
ספר אלקטרוני מערכת עובדים ארעיים
ספר אלקטרוני
המסמך הינו ספר סיום פרויקט שבוצע על ידי ניר אדר ורותם גרוסמן במעבדה למערכות תוכנה בטכניון. הפרויקט הינו מימוש מערכת לניהול העובדים של הפקולטה להנדסת חשמל. המסמך מציג את התפחות הפרויקט על שלביו השונים: אפיון המערכת, הגדרת הדרישות, תכן, עיצוב ממשק המשתמש ופירוט תוצאות הפרויקט. מסמך זה מוצג כדוגמא לתכנון של פרויקט תוכנה.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
6182 הורדות
95 עמודים
ספר אלקטרוני מבוא לאימות תוכנה
ספר אלקטרוני
הוכחת נכונות של תוכניות ע"י שיטת Floyd ושיטת Hoare. בדיקת מודל: לוגיקות טמפורליות, בדיקת מודל CTL, שימוש ב-BDDs, בדיקת מודל סימבולית ובדיקת מודל חסומה. המסמך עוקב אחר הקורס "מבוא לאימות תוכנה (236342)" בטכניון, אך הוא איננו חומר רשמי שאושר על ידי צוות הקורס, אלא סיכום אישי של ניר אדר. סטודנטים בקורס צריכים לשים לב כי המסמך עלול להכיל טעויות ואי דיוקים.
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
8064 הורדות
120 עמודים
סיכום תכנון ובדיקת תוכניות - מספר נקודות
סיכום
במסמך זה מוצגים מספר רעיונות ועקרונות הנוגעים לנושא - כיצד יש לגשת אל כתיבת התוכניות שלנו, ואילו קריטריונים אנו צריכים לבדוק, על מנת להחליט האם התוכנית שלנו עומדת בדרישות או לא. המסמך עודכן ב-27.07.2010
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
7540 הורדות
5 עמודים
סיכום שפת LOTOS
סיכום
LOTOS היא שפת מפרט השייכת למשפחת השפות Process Algebra. המסמך מציג סקירה של עיקרי השפה בליווי דוגמאות.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
1766 הורדות
22 עמודים
סיכום Z notation
סיכום
מבוא לשפת המפרט Z. המסמך מראה כיצד מגדירים קבוצות וסדרות ב-Z, ומציג את המבנה של סכימת Z.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
1811 הורדות
14 עמודים


מדעי המחשב - שפות תכנות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
ספר אלקטרוני תורת הקומפילציה
ספר אלקטרוני
מסמך זה בא להציג את עולם הקומפיילרים. שלבי הקומפילציה: ניתוח לקסיקלי, ניתוח תחבירי, ניתוח סמנטי, בניית טבלאות הסמלים, תרגום לשפת ביניים. במסמך מוצגים המנתחים השונים, האלגוריתמים, וכן דוגמאות הממחישות את אופן פעולתם. במסמך ישנו גם פרק המסביר כיצד לעבוד עם lex ו-yacc. המסמך בנוי לפי סדר ההוראה בקורס "תורת הקומפילציה" בטכניון, אך הוא אינו חומר רשמי של הקורס, אלא סיכום אישי בלבד.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9208 הורדות
94 עמודים


מדעי המחשב - בינה מלאכותית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
ספר אלקטרוני בינה מלאכותית
ספר אלקטרוני
מבוא לבינה מלאכותית: פתרון בעיות על ידי חיפוש במרחב מצבים, חיפושים לא מיודעים, חיפושים מיודעים, שימוש ב-BFS וב-DFS, אלגוריתם ASTAR, אלגוריתמים לחיפוש יוריסטי מקומי, משחקים: Minimax, אלגוריתם Alpha-Beta. שימוש בלוגיקה לייצוג ידע - רזולוציה ויוניפיקציה, בעיית הלמידה ואלגוריתם ID3
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
22161 הורדות
47 עמודים
מאמר בינה מלאכותית - מבוא והצגת בעיות כגרפים
מאמר
הצגה ראשונית של עולם הבינה המלאכותית, כמו שהוא בימים אלו. הצגת מונחי יסוד, סוכן אינטליגנטרי והצגת בעיות כגרפים. מאמר ראשון מתוך סדרת מאמרים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
3246 הורדות
4 עמודים
מאמר בינה מלאכותית - חלק שני
מאמר
אמר ההמשך למאמר בנושא בינה מלאכותית מהגליון הראשון של המגזין. המאמר מציג שני אלגוריתמים מתורת הגרפים - BFS ו-DFS, ומסביר איך הם משתלבים בעולם הבינה המלאכותית.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
1829 הורדות
9 עמודים
מאמר בינה מלאכותית - חלק שלישי
מאמר
המאמר השלישי בסדרת המאמרים בנושא בינה מלאכותית ומערכות לומדות. במאמר זה נראה פתרון אפשרי לחידה אותה השאיר אורי במאמר מבוכים וסריאלים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
1914 הורדות
25 עמודים


מדעי המחשב - מערכות לומדות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך שימוש בכלי Weka לצורך בחינת אלגוריתמי למידה
מדריך
Weka זהו אוסף של אלגוריתמי למידה, שמטרתו העיקרית היא לשמש כלי למטרות data mining. במסמך נציג את הבסיס של השימוש ב-Weka, ולאחר מכן הסבר איך מוסיפים אלגוריתמי למידה משלנו למערכת, ובודקים אותם.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
4933 הורדות
11 עמודים


מדעי המחשב - תכנות מונחה אספקטים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר תכנות אדפטיבי דינאמי
מאמר
תכנות אדפטיבי דינאמי - הפרדת מטרות על ידי שימוש בתורת הגרפים. מאמר זה מציג את החוק של Demeter ומראה כיצד הוא מוביל אל התכנות האדפטיבי. השיטה מתייחסת לריצת תוכניות כאל טיול על גרף אובייקטים, ומאפשרת לתוכנית להיות עמידה יותר לשינויים מאשר תוכנית מקבילה המתוכנתת בתכנות מונחה עצמים. המסמך מדגים את השימוש בספרייה DJ התומכת בתכנות אדפטיבי דינאמי, וכן מציג את הכלים DemeterJ ו-DAJ
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
4772 הורדות
19 עמודים
מאמר תכנות אדפטיבי דינאמי - מצגת
מאמר
תכנות אדפטיבי דינאמי - הפרדת מטרות על ידי שימוש בתורת הגרפים. מצגת זו מציגה את החוק של Demeter ומראה כיצד הוא מוביל אל התכנות האדפטיבי. מצגת זו הועברה על ידי בטכניון בנובמבר 2004.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5048 הורדות
27 עמודים
מאמר תכנות מונחה אספקטים
מאמר
מסמך זה מציג את פרדיגמת התכנות החדשה שעלולה להחליף בשנים הקרובים את התכנות מונחה העצמים. טענתה העיקרית היא שהתעסקות המתכנת צריכה להיות במטרות אליהן הוא שואף להגיע. פרדיגמה זו מנסה לשים מטרות אלו במרכז התכנות.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
7714 הורדות
10 עמודים


מדעי המחשב - ניהול זיכרון דינמי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום אלגוריתמים לניהול זיכרון דינמי – חלק 3
סיכום
שרתים לרוב מכילים מספר מעבדים החולקים זיכרון משותף. שרתים מרובי מעבדים מודרניים מאופיינים לרוב על ידי: רמה גבוהה של מקביליות, Heap בגודל מספר gigabyte ותהליכים שחייבים להיות בעלי response time קצר. נרצה להתאים GC כך שיעבדו באופן היעיל ביותר עבור שרתים כאלו. נציג במסמך זה מספר גישות להתמודדות עם אתגר זה.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
סיכום אלגוריתמים לניהול זיכרון דינמי – חלק 2
סיכום
ביסודם של אלגוריתמים מסוג generational נמצאות ההנחות הבאות על תוכניות: 1. רוב האובייקטים הנוצרים בתוכנית מתים צעירים. 2. אובייקטים שלא מתים צעירים, יש להם פחות סיכוי למות. המטרה של אלגוריתמים מסוג generational היא לבצע איסוף יעיל יותר של זיכרון, על ידי שימוש בהנחות אלו. מסמך זה מסביר על אלגוריתמים אלו, וכן מביא דוגמא לאלגוריתם בשם Train Algorithm.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
סיכום אלגוריתמים לניהול זיכרון דינמי – חלק 1
סיכום
אלגוריתמים קלאסיים לניהול זיכרון דינמי: Reference Counting, Mark & Sweep, Copying Garbage Collectors, Conservative Collection, Mark-Compact, Incremental Garbage Collection: Baker's Copying Collection, ווריאנט של אלגוריתם Baker
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס


מדעי המחשב - Design Patterns
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר Visitor Design Pattern
מאמר
מסמך זה מציג את תבנית התכן Visitor ודוגמא לשימוש בה. מהי תבנית תכן? תבנית תכן היא פיתרון כללי לבעיה, שניתן להתאים אותו לבעיות רבות בתחום התכנות. המושג הומצא לראשונה בהקשר לתחום הבניין, אך כיום, בעקבות ספר שנכתב על ידי ארבעה אנשים המכונים The gang of four, המושג מתייחס בעיקר לפתרונות שונים לבעיות בתחום התוכנה והתכנות מונחה העצמים. Visitor אינה התבנית הפשוטה ביותר, אך בה מסמך זה יעסוק. Visitor מאפשרת לנו להגדיר פעולה שתבוצע על מספר מחלקות, אשר לא בהכרח יש ביניהן קשר.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
10428 הורדות
7 עמודים


מדעי המחשב - תכנות מונחה עצמים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר תכנות מונחה עצמים
מאמר
תכנות מונחה עצמים היא טכניקה של הנדסת תוכנה המספקת כלי הפשטה כגון עצמים, מחלקות והורשה. מטרת מסמך זה היא להכיר לקורא את מנגנוני ההפשטה השונים אותם תכנות מונחה עצמים מספק. בין הנושאים במסמך ניתן למצוא הכרות עם אובייקטים, עם מחלקות, סוגים שונים של הורשה: Strict Inheritance, Overriding. נציג בקיצור גם את נושא ההורשה המרובה.
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
20840 הורדות
53 עמודים


מדעי המחשב - תורת החישוביות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום תורת החישוביות - חלק ראשון
סיכום
נושאים שונים בתורת החישוביות. דגש מיוחד על מכונת טיורינג והנושאים הקשורים לה. הנושאים במסמך: בעיות לא פתירות, מכונות טיורינג, שקילות בין מודלים, מכונה אוניברסלית, בעיות הכרעה, רדוקציות וכן נציג גם שפות שאינן כריעות.
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
17224 הורדות
32 עמודים
סיכום תורת החישוביות - חלק שני
סיכום
סיבוכיות של מכונת טיורינג, מכונת טיורינג אי דטרמיניסטית, המחלקה NP, בעיות חיפוש ורדוקציות פולינומיאליות.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
8964 הורדות
21 עמודים


מתמטיקה - אלגברה מודרנית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום אלגברה מודרנית - סיכום נקודות
סיכום
מספרים שלמים, חבורות, תת חבורות, חבורות ציקליות, משפט לגרנג', תמורות, הומומורפיזם, תת חבורות נורמליות, משפט ההומומורפיזם הראשון
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
18390 הורדות
16 עמודים
סיכום אלגברה מודרנית - סיכום נקודות - חלק שני
סיכום
זהו החלק השני בסיכום הנקודות אודות אלגברה מודרנית. הנושאים המופיעים במסמך הם משפטי הומומורפיזם, חוגים, אידיאלים, שדות וחוגי פולינומים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9683 הורדות
14 עמודים
אוסף תרגילים מספר שאלות באלגברה מודרנית
אוסף תרגילים
שאלות ותשובות באלגברה מודרנית - אידיאלים, חוגים ופולינומים
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
8153 הורדות
3 עמודים
אוסף תרגילים שאלות באלגברה מודרנית - חלק ראשון
אוסף תרגילים
שאלות ופתרונות באלגברה מודרנית - מספרים שלמים, חבורות ותת חבורות
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9343 הורדות
5 עמודים
אוסף תרגילים שאלות באלגברה מודרנית - חלק שני
אוסף תרגילים
שאלות ופתרונות באלגברה מודרנית - סדר של חבורה, קוסטים, חבורות ציקליות
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
9254 הורדות
12 עמודים
אוסף תרגילים שאלות באלגברה מודרנית - חלק שלישי
אוסף תרגילים
שאלות ופתרונות באלגברה מודרנית - תמורות והומומורפיזם בין חבורות
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
7738 הורדות
7 עמודים


מתמטיקה - מתמטיקה דיסקרטית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
ספר אלקטרוני תורת הקבוצות
ספר אלקטרוני
מושגי ייסוד, הקבוצה הריקה, דיאגרמת וון, פעולות על קבוצות, רלציות, פונקציות, קבוצות חזקה, רלציות שקילות, עוצמות, משפט קנטור ברנשטיין, קבוצות אינדוקטיביות
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
69768 הורדות
95 עמודים
סיכום מתמטיקה דיסקרטית (קומבינטוריקה) - חלק שני
סיכום
קומבינטוריקה: עקרון ההכלה וההפרדה, הפרות סדר, רקורסיה, סיכום נושא הקומבינטוריקה
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
16412 הורדות
13 עמודים
סיכום מתמטיקה דיסקרטית (קומבינטוריקה) - חלק ראשון
סיכום
קומבינטוריקה: חוקי יסוד בקומבינטוריקה, עיקרון שובך היונים, הבינום של ניוטון, זהויות קומבינטוריות
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
36894 הורדות
29 עמודים


מתמטיקה - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום סדרות ומושגי יסוד
סיכום
קבוצות מספרים, הגדרת הערך המוחלט, חסמים של קבוצות, אי שוויונים מפורסמים. סדרות: הגדרת סדרה, סדרות ידועות, סדרות חסומות, סדרות מונוטניות וגבולות של סדרות.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
23383 הורדות
10 עמודים
סיכום חדוו"א 2מ - חלק ראשון
סיכום
טופוגרפיה בR2 ובR3, פונקציות של שניים ושלושה משתנים, דיפרנציאביליות, משפט לייבניץ, משפט הפונקציות הסתומות, מערכת של פונקציות סתומות
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
14272 הורדות
7 עמודים
סיכום חדוו"א 2מ - חלק שני
סיכום
הדיפרנציאל השלם, נוסחת טיילור, בעיות מקסימום מינימום, אינטגרלים כפולים ומשולשים
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
13926 הורדות
6 עמודים
סיכום אנליזה ווקטורית
סיכום
אינטגרל קווי סוג ראשון וסוג שני, אינטגרל משטחי סוג ראשון וסוג שני, שדות משמרים, פונקצית פוטנציאל, משפט גרין, דיברגנץ ורוטור, משפט גאוס ומשפט סטוקס
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
11242 הורדות
7 עמודים


מתמטיקה - מבוא להסתברות והתפלגויות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום מבוא להסתברות והתפלגויות - חלק שני
סיכום
תוחלת של משתנה מקרי, שונות, מומנטים, וקטורים אקראיים, התפלגות מולטינומית, פילוג ריילי, חזאים
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
11354 הורדות
17 עמודים
סיכום מבוא להסתברות והתפלגויות - חלק ראשון
סיכום
הגדרת ניסוי אקראי, מרחב מדגם, הסתברות, נוסחת ההסתברות השלמה, נוסחת בייס, משתנים מקריים, התפלגות פואסונית, התפלגות אחידה, התפלגות מערכית, התפלגות נורמלית, התפלגות גמא, התפלגות קטומה, משתנה מקרי מעורב, הדמיה של משתנים מקריים, תוחלת של משתנים מקריים
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
18095 הורדות
16 עמודים


מתמטיקה - מתמטיקה תיכונית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות נוסחאון - חוקי לוגריתמים, חוקי חזקות וסדרות
דף נוסחאות
דף המכיל מספר נוסחאות שימושיות - חוקי לוגריתמים, חוקי חזקות, נוסחאות עבור סדרה חשבונית וסדרה הנדסית ומספר טורים נוספים
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
35449 הורדות
1 עמודים
סיכום רענון מתמטיקה תיכונית
סיכום
סיכום של מספר נושאים חשובים בנושאי מתמטיקה תיכונית, שנחמד להיזכר בהם לפני התחלת הלימודים באוניברסיטה: ווקטורים, פולינומים ומשוואות ריבועיות
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
17765 הורדות
6 עמודים


מתמטיקה - אנליזה נומרית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות אנליזה נומרית - דף נוסחאות
דף נוסחאות
הצעה לדף נוסחאות עבור הקורס "אנליזה נומרית 1" (234107) בטכניון. מצורפת גם גרסת Word ניתנת לעריכה. במידה ושיפרתם את הדפים אנא שלחו אותם לצוות האתר על מנת שגם אחרים יוכלו להנות מהשינויים. נושאי הקורס: אי יציבות נומרית, שגיאות, שיטות איטרציה למשוואות לא לינאריות, איטרציות חד נקודתיות, אקסטרפולציה, שורשים מרובים, נורמה, מכפלה פנימית, קירובי פונקציות, מינימום ריבועים, אינטרפולציה באמצעות פולינומים, פולינומי צ'בישב, אורתוגונליות, ספליין, קירובים דיסקרטיים לנגזרת ואינטגרל, נוסחאות הפרשים, שגיאת הקיטוע, h אופטימלי, אקסטרפולציית ריצ'רדסון, אינטגרציית גאוס.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5342 הורדות
4 עמודים


פיסיקה - פיסיקה תיכונית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום פיסיקה תיכונית - חשמל - חלק שני
סיכום
זהו המסמך השני בסדרת המסמך על פיסיקה תיכונית. הנושאים במסמך: זרם חשמלי, חוק אוהם, נגדים וקבלים, כללי קירכהוף, השדה המגנטי וכוח לורנץ, חוק ביו-סבר וחוק לנץ
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
12287 הורדות
9 עמודים
סיכום פיסיקה תיכונית - חשמל (אלקטרוסטטיקה)
סיכום
נושאים שונים באלקטרוסטטיקה - חוק קולון, מטען, חומרים מוליכים ומבודדים, השדה החשמלי, עקרון הסופרפוזיציה, אנרגיה פוטנציאלית חשמלית ומושג הפוטנציאל, קבלים שונים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
16683 הורדות
11 עמודים


פיסיקה - פיסיקה 2
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
ספר אלקטרוני פיסיקה 2ממ
ספר אלקטרוני
מסמך זה עוקב אחרי החומר של הקורס "פיסיקה 2מ" בטכניון, אם כי הוא איננו חומר רשמי של הטכניון. המסמך עודכן ביולי 2010, והוא מתאים לקורס פיסיקה 2ממ בטכניון.
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
32950 הורדות
151 עמודים
סוף המסמכים של ניר אדר ודף הכותב של ניר אדר .