Collections בשפת ASP

מאת ניר אדר
מדריך מדריך
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 4 הורדות: 6083
Collection זהו מבנה נתונים אליו ניתן להכניס ולהוציא נתונים. הפעולות המוגדרות עליו כוללות הוספת והסרה של איברים, וכן גישה אליהם. רוב האובייקטים שבאים יחד עם שפת ASP משתמשים ב-Collections. במסמך זה נסקור את מבנה נתונים זה, בהקשר לאובייקטים הנמצאים בשפת ASP.
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד