פרטי המסמך:

הועלה: סוג מסמך: מסמך אונליין מסמך אונליין
עמודים: 4 הורדות: 14391
המסמך סוקר פקודות בשפת אסמבלי הקשורות למחרוזות

הקדמה

מסמך זה מניח שליטה בסיסית בשפת האסמבלי של 8086. מטרת המסמך היא להציג את פקודות השפה המסייעות בפעולות על מחרוזות.

נגדיר מחרוזת כרצף של בתים בזיכרון.

הפקודות השונות המתייחסות אל מחרוזות מתייחסות תמיד אל רצף אחד או שניים של בתים בזיכרון:

הרצף הראשון נקרא המקור, והוא מתחיל בכתובת DS:[SI].

הרצף השני נקרא היעד, והוא מתחיל בכתובת ES:[DI].

כפי שנראה, ניתן לבצע את אותן פעולות שפקודות אלו מבצעות על ידי רצפי פקודות בסיסיים.

מטרת פקודות אלו היא לקצר תהליכים ולהפוך את הטיפול במחרוזות, שזוהי פעולה נפוצה, לקצרה ומהירה יותר.

אין תגובות!
שיתוף:
| עוד