מתמטיקה דיסקרטית (קומבינטוריקה) - חלק ראשון

מאת ניר אדר
סיכום סיכום
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 29 הורדות: 36878
קומבינטוריקה: חוקי יסוד בקומבינטוריקה, עיקרון שובך היונים, הבינום של ניוטון, זהויות קומבינטוריות
מאת: שיר

כ

כ
מאת: מחמוד

מתמטיקה

מאת: טלחיים

תודה!

הערה, נראה לי שיש טעות בעמוד 4 בפסקה שמתחילה ב"הפיתרון הנכון" שורה שלישית. במקום "כמה מילים באורך 2 קיימות מעל a,b
צריך להיות כתוב "כמה מילים באוך 2 קיימות מעל b,c "
שיתוף:
| עוד