תורת הקומפילציה

מאת ניר אדר
ספר אלקטרוני ספר אלקטרוני
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 94 הורדות: 9221
מסמך זה בא להציג את עולם הקומפיילרים. שלבי הקומפילציה: ניתוח לקסיקלי, ניתוח תחבירי, ניתוח סמנטי, בניית טבלאות הסמלים, תרגום לשפת ביניים. במסמך מוצגים המנתחים השונים, האלגוריתמים, וכן דוגמאות הממחישות את אופן פעולתם. במסמך ישנו גם פרק המסביר כיצד לעבוד עם lex ו-yacc. המסמך בנוי לפי סדר ההוראה בקורס "תורת הקומפילציה" בטכניון, אך הוא אינו חומר רשמי של הקורס, אלא סיכום אישי בלבד.
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד