מערכת עובדים ארעיים

מאת ניר אדר
ספר אלקטרוני ספר אלקטרוני
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 95 הורדות: 6145
המסמך הינו ספר סיום פרויקט שבוצע על ידי ניר אדר ורותם גרוסמן במעבדה למערכות תוכנה בטכניון. הפרויקט הינו מימוש מערכת לניהול העובדים של הפקולטה להנדסת חשמל. המסמך מציג את התפחות הפרויקט על שלביו השונים: אפיון המערכת, הגדרת הדרישות, תכן, עיצוב ממשק המשתמש ופירוט תוצאות הפרויקט. מסמך זה מוצג כדוגמא לתכנון של פרויקט תוכנה.
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד