.Net Garbage Collector

מאת ניר אדר
מאמר מאמר
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 6 הורדות: 9414
סביבת .Net ובפרט שפת #C מציגים גישה של זיכרון מנוהל, בה אנו, המתכנתים, רק מקצים זיכרון דינמי, והסביבה עצמה אחראית לשחרורו. ה-Garbage Collector אוסף את הזבל מהזיכרון. הוא לוקח את האובייקטים שאינם נמצאים בשימוש יותר, קורא ל-destructor שלהם ולאחר מכן משחרר את הזיכרון שהוקצה להם. מסמך זה יציג בעיות ונקודות עדינות הקשורות לניהול הזיכרון.

תגיות:

אין תגובות!
שיתוף:
| עוד