Visitor Design Pattern

מאת ניר אדר
מאמר מאמר
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 7 הורדות: 10406
מסמך זה מציג את תבנית התכן Visitor ודוגמא לשימוש בה. מהי תבנית תכן? תבנית תכן היא פיתרון כללי לבעיה, שניתן להתאים אותו לבעיות רבות בתחום התכנות. המושג הומצא לראשונה בהקשר לתחום הבניין, אך כיום, בעקבות ספר שנכתב על ידי ארבעה אנשים המכונים The gang of four, המושג מתייחס בעיקר לפתרונות שונים לבעיות בתחום התוכנה והתכנות מונחה העצמים. Visitor אינה התבנית הפשוטה ביותר, אך בה מסמך זה יעסוק. Visitor מאפשרת לנו להגדיר פעולה שתבוצע על מספר מחלקות, אשר לא בהכרח יש ביניהן קשר.
מאת: מוריה רז

מאמר מעולה!!!!!

תודה רבה עזרת לנו מאד
שיתוף:
| עוד