DataGrid - An ASP.NET Control

מאת ניר אדר
מאמר מאמר
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 17 הורדות: 10292
ASP.NET מגיעה עם מספר רב של פקדים חדשים. אחד השימושיים ביניהם הוא הפקד DataGrid המאפשר להציג נתונים ממקור נתונים בתוך טבלה. מסמך זה מציג את דרכי העבודה עימו: עבודה עם מידע, שליטה בכותרות של ה-DataGrid, עיצוב התוצאה, בחירת איברים ברשימה ועוד.
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד