פרטי המסמך:

הועלה: סוג מסמך: מסמך אונליין מסמך אונליין
עמודים: 8 הורדות: 11202
אלגברה רלציונית (Relational algebra) היא שפה המאפשרת לכתוב שאילתות עבור נתונים המאורגנים בטבלאות (רלציות). מסמך זה יציג לקורא את שפה זו.

אלגברה רלציונית

אלגברה רלציונית (Relational algebra) היא שפה המאפשרת לכתוב שאילתות עבור נתונים המאורגנים בטבלאות (רלציות).

התוצאה של הביטוי הרלציוני (השאילתה) היא טבלה (רלציה) בעצמה.

רלציה בודדת היא קבוצה של אובייקטים מטיפוס משותף. בדרך כלל נתייחס לרלציה כאל טבלה.

שורות הטבלה מתאימות לאובייקטים ברלציה, ועמודות הטבלה מתאימות לתכונות האובייקטים. סדר השורות והעמודות אינו משנה, ואנו לא מרשים כפילויות בשורות.

ל-RA שתי גרסאות:

  • Set-of-mapping בו שמות לעמודות.
  • Set-of-list בלי שמות לעמודות.

דוגמא: לפי set-of-mapping שתי הרלציות הבאות שוות:

r(a, b) = {(1, 2), (3, 4)}    s(b ,a) = {(2, 1), (4, 3)}

לעומת זאת, לפי set-of-list הרלציות הבאות שונות:

t = {(1, 2), (3, 4)}          u = {(2, 1), (4, 3)}

מאת: עומר

אשמח לדוגמא עם טבלאות אם אפשר:)
מאת: ניר

הכרת תודה

תודה
שיתוף:
| עוד