פרטי המסמך:

הועלה: סוג מסמך: מסמך אונליין מסמך אונליין
עמודים: 6 הורדות: 19296
סיכום נקודות על מצביעים בשפת C, המלווה בדוגמא להמחשת רעיון המצביעים. המסמך עודכן ב-22.07.2010

הקדמה

כל משתנה שאנו יוצרים בשפת C, ממוקם במקום כלשהו בזיכרון המחשב. כל תא בזיכרון המחשב מזוהה על ידי מספר ייחודי הנקרא כתובת.

הגדרה:             מצביע הוא משתנה המכיל כתובת של משתנה אחר.

צורת דיבור:      כאשר מצביע בשם p מכיל את הכתובת של משתנה אחר x, נאמר כי p מצביע אל x.

מצביעים ב-C

  • הגדרת מצביע: כאשר אנו רוצים להגדיר משתנה חדש, ולהגיד שמשתנה זה הוא מצביע, אנו מוסיפים את האופרטור * לפני השם. לדוגמא:

int *p;

הגדרנו מצביע שהולך להכיל כתובות של משתנים מסוג int.

נשים לב שב-C יש סוגי מצביעים שונים: מצביעים המכילים כתובות של משתנים מסוג int, משתנים המכילים כתובות של מספרים מסוג double וכדומה.


אין תגובות!
שיתוף:
| עוד