Smart Pointers

מאת ניר אדר
מדריך מדריך
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 8 הורדות: 8906
Smart Pointers הם אובייקטים המתנהגים כמו מצביעים רגילים, אולם מציעים פונקציונליות נוספת. Smart Pointers הם שם כללי לאובייקטים החושפים למשתמש בהם התנהגות הדומה לזו של מצביעים. שפת ++C כוללת מימוש של smart pointers בספריה הסטנדרטית שלה, בשם auto_ptr. במסמך זה נציג את השימוש בהם.
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד