חלוקת טבלאות: plot:[div ]

בהינתן שתי רלציות plot:$Sleft[ {{A}_{1}},...,{{A}_{n}},{{B}_{1}},...,{{B}_{m}} 
ight],Tleft[
 {{B}_{1}},...,{{B}_{m}} 
ight]$ נסמן ב-plot:$	ext{S}div 	ext{T}$ את הרלציה plot:$Rleft[ {{A}_{1}},...,{{A}_{n}} 
ight]$ המכילה כל אובייקט עבורו יש מופעים ב-S לכל הקומבינציות האפשריות עם שורות מ-T.

במילים אחרות: התוצאה plot:$R$ היא הקבוצה המקסימלית עבורה plot:$T	imes Rsubseteq S$.

מאת: עומר

אשמח לדוגמא עם טבלאות אם אפשר:)
מאת: ניר

הכרת תודה

תודה
שיתוף:
| עוד