איחוד טבלאות, חיתוך טבלאות, הפרש טבלאות.

פעולות אלו מתבצעות רק בין זוג רלציות בעל אותה סכמה, והן זהות לפעולות המקבילות מתורת הקבוצות.

הגדרה (איחוד): plot:$rigcup s=left{ t|tin r	ext{ or }tin s 
ight}$.

דוגמא:

plot:${{pi }_{	ext{customer-name}}}left(
 	ext{depositor} 
ight)igcup {{pi }_{	ext{customer-name}}}left(
 	ext{borrower} 
ight)$

הגדרה (הפרש): plot:$r-s=left{ t|tin r	ext{ and }t
otin s 
ight}$

דוגמא דומה:

plot:${{pi
 }_{	ext{customer-name}}}left( 	ext{depositor} 
ight)igcap {{pi
 }_{	ext{customer-name}}}left( 	ext{borrower} 
ight)$

הגדרה (חיתוך): plot:$rigcap
 s=left{ t|tin r	ext{ and }tin s 
ight}$.

 

הערה: נשים לב כי האופרטור "משלים" מתורת הקבוצות אינו מוגדר פה. הסיבה לכך היא שאיננו רוצים לכלול בעולם שלנו רלציות אינסופיות.

מאת: עומר

אשמח לדוגמא עם טבלאות אם אפשר:)
מאת: ניר

הכרת תודה

תודה
שיתוף:
| עוד