האופרטורים הבסיסיים

חמשת האופרטורים plot:$sigma ,
ho ,pi ,	imes ,div ,igcup $הם האופרטורים הבסיסיים ב-RA. אפשר להגדיר באמצעותם את כל שאר האופרטורים. לדוגמא: חיתוך ימומש כך:

plot:$rigcap s=rackslash left(
 rackslash s 
ight)$

מאת: עומר

אשמח לדוגמא עם טבלאות אם אפשר:)
מאת: ניר

הכרת תודה

תודה
שיתוף:
| עוד