מיזוג (Join)

צירוף לפי ביטוי (plot:$ heta -Join$): בהינתן רלציות plot:[ ext{S=S }!![!! ext{ }{{ ext{A}}_{ ext{1}}} ext{, }... ext{ ,}{{ ext{A}}_{ ext{n}}} ext{ }!!]!! ext{ }] ו-plot:[ ext{T=T }!![!! ext{ }{{ ext{B}}_{ ext{1}}} ext{, }... ext{ ,}{{ ext{B}}_{ ext{m}}} ext{ }!!]!! ext{ }] וביטוי plot:$ heta $ במונחים של plot:${{ ext{A}}_{1}},...,{{ ext{A}}_{n}},{{ ext{B}}_{1}},...,{{ ext{B}}_{m}}$ נסמן ב-plot:[S riangleright {{ riangleleft }_{ heta }}T] את תוצאת הביטוי האלגברי plot:${{sigma }_{ heta }}left( S imes T ight)$.

דוגמא:

טבלה S

טבלה T

A

B

1

2

3

4

C

D

1

2

2

2

תוצאת הביטוי plot:${{sigma }_{B>C}}left( S imes T ight)$ הינה הטבלה הבאה:

A

B

C

D

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

2

2

מאת: עומר

אשמח לדוגמא עם טבלאות אם אפשר:)
מאת: ניר

הכרת תודה

תודה
שיתוף:
| עוד