מיזוג טבעי (Natural Join)

עבור הרלציות plot:$Sleft[
 {{A}_{1}},...,{{A}_{n}},{{B}_{1}},...,{{B}_{m}} 
ight]$ו-plot:$Tleft[
 {{B}_{1}},...,{{B}_{m}},{{C}_{1}},...,{{C}_{k}} 
ight]$, נסמן ב- plot:[S	riangleright
 	riangleleft T] את כל הצירופים של אובייקט מ-S ואובייקט מ-T המסכימים ביניהם על התכונות המשותפות, לאחר הסרת הכפילויות בתכונות.

מאת: עומר

אשמח לדוגמא עם טבלאות אם אפשר:)
מאת: ניר

הכרת תודה

תודה
שיתוף:
| עוד