שינוי שם תכונות - plot:$ ho $

אם plot:[	ext{T=T
 }!![!!	ext{ }{{	ext{A}}_{	ext{1}}}	ext{, }...	ext{
 ,}{{	ext{A}}_{	ext{m}}}	ext{ }!!]!!	ext{ }] היא טבלה של אובייקטים עם התכונותplot:${{	ext{A}}_{1}},...,{{	ext{A}}_{m}}$, אז

plot:${{
ho }_{{{A}_{1}}	o {{B}_{1}},...,{{A}_{m}}	o
 {{B}_{m}}}}left( T 
ight)$ יחזיר את אותה טבלה בדיוק, אך שמות התכונות בטבלה החדשה יהיו plot:${{B}_{1}},...,{{B}_{m}}$ בהתאמה.

מאת: עומר

אשמח לדוגמא עם טבלאות אם אפשר:)
מאת: ניר

הכרת תודה

תודה
שיתוף:
| עוד