רלציות חסרות תכונות

רלציה חסרת תכונות היא רלציה ריקה או רלציה המכילה שורה אחת בדיוק – השורה הריקה.

הכללת הפעולות שהוצגו:

הטלות: עבור רלציה R, גם הקבוצה הריקה תחשב כתת-קבוצה של התכונות שלה, וההטלה המתאימה תסומן ב-plot:${{\pi }_{\lambda }}R$. תוצאת הביטוי תהיה רלציה ריקה אם R היתה ריקה, ותכיל את השורה הריקה (כשורה יחידה) אם R לא היתה ריקה.

מכפלה קרטזית: R ´ S הינה ריקה אם S ריקה, וזהה ל-R אם S מכילה את השורה הריקה.

חלוקה: אם ל-R ול-S אותן תכונות, אז R¸S תכיל את השורה הריקה אם S⊆R, ותהיה ריקה אחרת.

מאת: עומר

אשמח לדוגמא עם טבלאות אם אפשר:)
מאת: ניר

הכרת תודה

תודה
שיתוף:
| עוד