חצי צירוף (Semi-join)

עבור  הרלציות plot:$Sleft[ {{A}_{1}},...,{{A}_{n}},{{B}_{1}},...,{{B}_{m}} ight]$ ו-plot:$Tleft[ {{B}_{1}},...,{{B}_{m}},{{C}_{1}},...,{{C}_{k}} ight]$,
נסמן ב- S T את כל האובייקטים ב-S שעבורם קיימים אובייקטים ב-T המסכימים איתם על התכונות המשותפות.

מאת: עומר

אשמח לדוגמא עם טבלאות אם אפשר:)
מאת: ניר

הכרת תודה

תודה
שיתוף:
| עוד