לירן - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של לירן:

מתמטיקה - אלגברה לינארית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום סיכום באלגברה א'
סיכום
שדה, מספרים מרוכבים, מטריצות, מרחבים ווקטורים, תתי מרחבים, מערכת משוואות ליניאריות, בסיס ומימד, טרנספורמציות ליניאריות, דטרמיננטות וערכים עצמיים
לירןמסמך מודפס
מסמך מודפס
21156 הורדות
13 עמודים


מתמטיקה - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום אינטגרלים שונים - חדוו"א 2מ
סיכום
מסמך סיכום אינטגרלים לחדוו"א 2, בו ניתן למצוא אינפורמציה על אינטגר קווי סוג I, אינטגרל קווי סוג II, אינטגרל משטחי סוג I, אינטגרל משטחי סוג II, משפט גרין, משפיט סטוקס, משפט גאוס וטענות נוספות.
לירןמסמך מודפס
מסמך מודפס
16619 הורדות
7 עמודים
סוף המסמכים של לירן ודף הכותב של לירן .