מבוא לכלכלה - חלק 1 (מיקרו-כלכלה)

מאת אור גלעד
סיכום סיכום
מסמך זה הורד לצורך ביקורת זכויות היוצרים בו
מסמך זה הורד לצורך ביקורת זכויות היוצרים בו ולכן לא ניתן להורידו ברגע זה. צוות האתר מתנצל על אי הנוחות הזמנית.

מידע נוסף אודות זכויות יוצרים באתר
מאת: מוחמד מת

ייעעאג

יעע
מאת: איתמר

מיקרו

מיקרו
מאת: ליגל

מתי יעלה המסמך חזרה?

Microsoft VBScript runtime error '800a005e'

Invalid use of Null: 'Replace'

/document-details.asp, line 513