מבוא למתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות

מאת רוני שוחט
סיכום סיכום
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 16 הורדות: 22911
תורת הקבוצות: יחסים - זוגות סדורים, מכפלה קרטזית, הגדרת ותכונות של יחסים, יחס שקילות, מחלקת שקילות, קבוצת המנה, יחסי סדר. פונקציות - הגדרות, פונקצית על, פונקציות חד חד ערכיות, הרכבת פונקציות, פונקציה הפיכה ופונקציה הפוכה. עוצמות.
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד