על אידיאלים ומטריצות

מאת ארנון הרשקוביץ
מאמר מאמר
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 2 הורדות: 6287
הוכחת טענה הבאה: בחוג המטריצות מסדר nxn - עם פעולות חיבור וכפל רגילות - אין אידיאלים דו צדדיים לא טריוויאליים.
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד