הפקודה CMPSW

הפקודה משווה בין ערכה של מילה מהמקור למילה מהיעד. היא איננה מקבלת פרמטרים.

לאחר פעולתה, ערכו של אוגר הדגלים מעודכן, וערכם של DI ו-SI מקודם ב-2.

אין תגובות!
שיתוף:
| עוד