הפקודות STD ו-CLD

פקודות שונות מגדילות או מקטינות את ערכם של SI ו-DI. לשם הנוחות, ציינו בכל הפקודות הבאות כי הן מגדילות את הערך, אולם אנו כמתכנתים יכולים לקבוע האם הערך יקטן או יגדל.

הפקודה CLD גורמת לכך שלאחר ביצוע פקודת מחרוזת, האוגר SI או DI יגדלו ב-1 או 2, בהתאם לפקודה.

הפקודה STD גורמת לכך שלאחר ביצוע פקודת מחרוזת, האוגר SI או DI יקטנו ב-1 או 2, בהתאם לפקודה.

אין תגובות!
שיתוף:
| עוד