הפקודה REPE

פקודה זו מקבלת פרמטר אחד, שהוא פקודת מחרוזת אחרת.

כאשר פקודה זו נרשמת לפני פקודת מחרוזת אחרת היא גורמת לביצוע אותה פקודה מספר פעמים, כמספר הרשום באוגר CX, וגם כל עוד יש שוויון. לפני כל ביצוע של פקודת המחרוזת, ערכו של CX קטן ב-1.

ניתן להשתמש בפקודה זו כך: REPE CMPSB. בצורה זו נוכל לבדוק האם מחרוזת המקור ומחרוזת היעד הן זהות.

אין תגובות!
שיתוף:
| עוד