הפקודה STOSW(Store String Word)

הפקודה מעתיקה את AX אל הכתובת ES:[DI] ולאחר מכן מגדילה את ערכו של DI ב-2.

הפקודה איננה מקבלת פרמטרים. הפקודה מחליפה את הפקודות:

       MOV ES:[DI], AX
       ADD DI, 2

אין תגובות!
שיתוף:
| עוד