הפקודה REP

פקודה זו מקבלת פרמטר אחד, שהוא פקודת מחרוזת אחרת.

כאשר פקודה זו נרשמת לפני פקודת מחרוזת אחרת היא גורמת לביצוע אותה פקודה מספר פעמים, כמספר הרשום באוגר CX.

אין תגובות!
שיתוף:
| עוד