עוז - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של עוז:

מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגיליון העשרים וחמישה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר DNS Cache Snooping
מאמר
במאמר זה מציג עוז מתקפה בשם "DNS Cache Snooping" אשר פותחה במקור ע"י Luis Grangeia ופורסמה לראשונה במאמר אשר נשא את הכותרת "Snooping the Cache for Fun and Profit". במסגרת המאמר מציג עוז את קוויה הכלליים של המתקפה, השפעותיה וכיצד ניתן לבצעה.
עוזמסמך מודפס
מסמך מודפס
794 הורדות
7 עמודים


פיסיקה - פיסיקה קוונטית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות דף נוסחאות בפיזיקה קוונטית - חלקיקים
דף נוסחאות
סוגי חלקיקים, הדרוגנים, חוקי שימור, מספר בריוני, הכוח החזק והצבע, חלקיקי אינטראקציה, איזופין, מאיצים, גלאים, גלאי מיואונים, סילון הדרוני, הלגרנג'יאן, חוקי אינטראקציות, התפלגויות וחלקיקים חשובים. קרדיט: נעמי אונקלוס-שפיגל
עוזמסמך מודפס
מסמך מודפס
2208 הורדות
3 עמודים
סוף המסמכים של עוז ודף הכותב של עוז .