מכניקה אנליטית

מאת רונן אברבנאל
סיכום סיכום
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 87 הורדות: 5966
רישיון: Creating Commons 2.0
סיכום הרצאות בקורס "מכניקה אנליטית" (114101) בטכניון. המרצה: ד"ר קרן כנרת. מסמך זה אינו חומר רשמי של הקורס, אלא סיכום אישי של סטודנט. הנושאים במסמך זה: סקירת המכניקה הניוטונית, עקרונות וריאציה ומשוואת לגרנז', חוקי שימור, כוח מרכזי והתנועה של שני חלקיקים, פיזור, תנועת גוף קשיח, סיבובים, זווית אוילר, טנסור ההתמדה, תנועת הסביבון, תנודות קטנות, מציאת אופני התנודה כבעיה של ערכים עצמיים, הפורמליזם הקאנוני, ההמילטוניאן, טרנספורמציות קנוניות, סוגרי פואסון, משפט ליוביל, משוואת המילטון-יעקבי.
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד