פיסיקה 3ח - דף נוסחאות

מאת לא ידוע
דף נוסחאות דף נוסחאות
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 6 הורדות: 4103
הצעה לדפי נוסחאות בקורס "פיסיקה 3ח" (114073) בטכניון. הדף הוכן ע"י סטודנט ואינו חומר רשמי של הקורס. נושאי הקורס: קרינת גוף שחור, אפקט פוטואלקטרי, קרינת X, פיזור ברג, אפקט קופמטון, גלי דה-ברולי, חבורת גלים, עקרון אי הוודאות של הייזנברג, פיזור רטפורד, ספקטרום אטומי, מודל האטום של בוהר, משוואת שרדינגר, אוסצילטור הרמוני, חלקיק בתיבה, ניוון, הצגה מטריציונית של תורת הקוונטים, אטום המימן לפי שרדינגר, ספין וניסוי שטרן-גרלך, עקרון האסור של פאולי, אטומים רבי אלקטרונים, מבנה של מוצקים, מודל פרמי למתכת, פסי אנרגיה של מתכות, מוליכים למחצה ומבודדים, מוליכות על.
מאת: surhs

thnxxxx
שיתוף:
| עוד