תורה אלקטרומגנטית

מאת רונן אברבנאל
סיכום סיכום
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 94 הורדות: 6288
רישיון: Creating Commons 2.0
סיכום משמיעה של הקורס תורה אלקטרומגנטית בטכניון, אביב 2009. מרצה: בוריס שפירא. הנושאים במסמך: אלקטרוסטטיקה, פיתוח בבפונקציות עצמיות, הפרדת משתנים, פיתוח במולטיפולים, עבודה ואנרגיה באלקטרוסטטיקה, אלקטרוסטטיקה של חומרים דיאלקטריים, מגנטוסטטיקה, חוק ביו סבר, שדות מגנטיים בחומר, חוק פארדיי ואנרגיה מגנטית, משוואות מקסוול, חוקי שימור, גלים אלקטרומגנטיים בריק, משוואות מקסוול בחומר, אלקטרודינמיקה, תורת היחסות, מרחב מינקובסקי
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד