מרחבי זמן וחורים שחורים

מאת גיא שקד
סיכום סיכום
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 67 הורדות: 1604
סיכום הקורס "מרחבי זמן וחורים שחורים" (114102) בטכניון. המרצה: פרופ' נועם סוקר. הנושאים במסמך: יחסות פרטית, מרחב עקום - תיאור של כבידה חדשה, חורים שחורים, מטריקה קוסמולוגית.
מאת: חזן גרשון

הקובץ לא קיים על השרת
איך אפשר לקבל אותו
שיתוף:
| עוד