קורסים - טכניוןשתף עם חברים:


ביולוגיה
שם הקורס מספר הקורס פרטים נוספים
גנטיקה כללית134020מספר מסמכים: 1
ביולוגיה 1134058מספר מסמכים: 2
בקרת הביטוי הגנטי134119מספר מסמכים: 1
ביולוגיה של התא134128מספר מסמכים: 1
אבולוציה כללית ומולקולרית136066מספר מסמכים: 1


הנדסת חשמל
שם הקורס מספר הקורס פרטים נוספים
מבוא למערכות תוכנה044101מספר מסמכים: 10
מתמטיקה דיסקרטית ח'044114מספר מסמכים: 9
תוכן לוגי ומבוא למחשבים044262מספר מסמכים: 1
יסודות התקני מל"מ44127מספר מסמכים: 2
מעגלים אלקטרוניים לינאריים44142מספר מסמכים: 2
מעגלי מיתוג אלקטרוניים44147מספר מסמכים: 2
התקנים אלקטרוניים (MOS)44231מספר מסמכים: 2
מעגלים משולבים46237מספר מסמכים: 2


הנדסת תעשייה וניהול
שם הקורס מספר הקורס פרטים נוספים
מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים94313מספר מסמכים: 1
מערכות דינמיות לינאריות94323מספר מסמכים: 1
מתמטיקה דיסקרטית ת'94344מספר מסמכים: 8
הסתברות מ'94412מספר מסמכים: 6
מבוא לכלכלה94591מספר מסמכים: 2
תכנון פרויקטים וניהולם95140מספר מסמכים: 1
תורת המשחקים השיתופיים97317מספר מסמכים: 1


כימיה
שם הקורס מספר הקורס פרטים נוספים
כימיה כללית125001מספר מסמכים: 1


מדעי המחשב
שם הקורס מספר הקורס פרטים נוספים
אנליזה נומרית 1234107מספר מסמכים: 5
מבוא למדעי המחשב234111מספר מסמכים: 11
מבוא למחשב - שפת C234112מספר מסמכים: 11
מבוא למדעי המחשב ח'234114מספר מסמכים: 11
מבוא למדעי המחשב מ'234117מספר מסמכים: 11
ארגון ותכנות המחשב234118מספר מסמכים: 1
מבוא לתכנות מערכות234122מספר מסמכים: 12
מערכות הפעלה234123מספר מסמכים: 6
קומבינטוריקה למדעי המחשב234141מספר מסמכים: 7
מתמטיקה דיסקרטית מ'234144מספר מסמכים: 1
מבני נתונים 1234218מספר מסמכים: 6
אלגוריתמים בתורת הגרפים234246מספר מסמכים: 6
אלגוריתמים 1234247מספר מסמכים: 12
מבנה מחשבים ספרתיים234267מספר מסמכים: 3
לוגיקה ותורת הקבוצות234292מספר מסמכים: 7
שפות תכנות234319מספר מסמכים: 4
מערכות קבצים234322מספר מסמכים: 3
עיבוד תמונות ואותות במחשב236327מספר מסמכים: 1
מבוא לרשתות מחשבים236334מספר מסמכים: 9
מבוא לאימות תוכנה236342מספר מסמכים: 1
תורת החישוביות236343מספר מסמכים: 5
הגנה במערכות מתוכנתות236350מספר מסמכים: 12
אוטומטים ושפות פורמאליות236353מספר מסמכים: 6
תורת הקומפילציה236360מספר מסמכים: 2
מערכות מסדי נתונים236363מספר מסמכים: 2
מפרטים פורמליים למערכות מורכבות236368מספר מסמכים: 2
תכנות מקבילי ומבוזר236370מספר מסמכים: 4
מבוא לבינה מלאכותית236501מספר מסמכים: 3
תכנות מונחה עצמים236703מספר מסמכים: 7
מבוא למערכות לומדות236756מספר מסמכים: 1
אלגוריתמים לניהול זיכרון דינמי236780מספר מסמכים: 3


מתמטיקה
שם הקורס מספר הקורס פרטים נוספים
חדו"א 1104003מספר מסמכים: 3
אלגברה 1104005מספר מסמכים: 1
חדו"א 1מ104010מספר מסמכים: 3
חדו"א 2מ104011מספר מסמכים: 6
חדו"א 1ת104012מספר מסמכים: 7
אלגברה 1/מורחב104016מספר מסמכים: 1
חדו"א 1מ2104018מספר מסמכים: 3
מבוא להסתברות ח'104034מספר מסמכים: 3
מד"ר104131מספר מסמכים: 2
אלגברה מודרנית ח'104134מספר מסמכים: 15
מד"ר ת'104135מספר מסמכים: 2
אלגברה א'104167מספר מסמכים: 4
אלגברה לינארית ב'104171מספר מסמכים: 3
מבוא לחבורות104172מספר מסמכים: 1
משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח'104218מספר מסמכים: 2
מד"ח ת'104220מספר מסמכים: 2


פיסיקה
שם הקורס מספר הקורס פרטים נוספים
פיסיקה 1מ114071מספר מסמכים: 1
פיסיקה 2ממ114072מספר מסמכים: 4
פיסיקה 3ח114073מספר מסמכים: 1
מכניקה אנליטית114101מספר מסמכים: 1
מרחבי זמן וחורים שחורים114102מספר מסמכים: 1
פיזיקה של מצב מוצק114217מספר מסמכים: 1
תורה אלקטרומגנטית114245מספר מסמכים: 2
פיסיקה קוונטית 1115203מספר מסמכים: 4
פיסיקה קוונטית 2115204מספר מסמכים: 3
פיזיקה של גרעינים וחלקיקים יסודיים116004מספר מסמכים: 1
תורת האינפורמציה הקוונטית116031מספר מסמכים: 1
אינטראקציה בין פוטונים ואטומים116032מספר מסמכים: 1
תורת הקוונטים 3117007מספר מסמכים: 1
אלקטרודינמיקה117014מספר מסמכים: 2