117014 - אלקטרודינמיקהשתף עם חברים:


דף נוסחאות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות אלקטרודינמיקה - דף נוסחאות
דף נוסחאות
הצעה לדף נוסחאות בקורס "אלקטרודינמיקה" (117014) בטכניון. נושאי הקורס: יחסות ומשוואות מקסוול, טנזורים, טרנספורמציית לורנץ, קינמטיקה ודינמיקה יחסותית, תורה אלקטרומגנטית, פתרון משוואות מקסוול, שדות של מטען נע, משוואת הגלים.
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
1912 הורדות
5 עמודים


סיכום
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום אלקטרודינמיקה
סיכום
סיכום משמיעה של הקורס אלקטרודינמיקה בטכניון, חורף 2009. מרצה: יוסי אברון. הנושאים במסמך: יחסות ומשוואות מקסוול, טנזורים, טרנספורמציית לורנץ, קינמטיקה ודינמיקה יחסותית, תורה אלקטרומגנטית, פתרון משוואות מקסוול, שדות של מטען נע, משוואת הגלים.
רונן אברבנאלמסמך מודפס
מסמך מודפס
2160 הורדות
73 עמודים