234107 - אנליזה נומרית 1שתף עם חברים:


דף נוסחאות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות אנליזה נומרית - דף נוסחאות
דף נוסחאות
הצעה לדף נוסחאות עבור הקורס "אנליזה נומרית 1" (234107) בטכניון. מצורפת גם גרסת Word ניתנת לעריכה. במידה ושיפרתם את הדפים אנא שלחו אותם לצוות האתר על מנת שגם אחרים יוכלו להנות מהשינויים. נושאי הקורס: אי יציבות נומרית, שגיאות, שיטות איטרציה למשוואות לא לינאריות, איטרציות חד נקודתיות, אקסטרפולציה, שורשים מרובים, נורמה, מכפלה פנימית, קירובי פונקציות, מינימום ריבועים, אינטרפולציה באמצעות פולינומים, פולינומי צ'בישב, אורתוגונליות, ספליין, קירובים דיסקרטיים לנגזרת ואינטגרל, נוסחאות הפרשים, שגיאת הקיטוע, h אופטימלי, אקסטרפולציית ריצ'רדסון, אינטגרציית גאוס.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
4259 הורדות
4 עמודים


מדריך
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך Matlab - בסיס
מדריך
נושאים בסיסיים ב-Matlab עבור אנשים המעוניינים להתוודע אל סביבה זו.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
16779 הורדות
13 עמודים


סיכום
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום מרחבי מכפלה פנימית
סיכום
מרחבי מכפלה פנימית
צחי אבנורמסמך מודפס
מסמך מודפס
23450 הורדות
12 עמודים
סיכום אנליזה נומרית
סיכום
אנליזה נומרית - תמצית ונוסחאות
לא ידועמסמך מודפס
מסמך מודפס
14798 הורדות
10 עמודים
סיכום אנליזה נומרית - סיכום ודוגמאות שימושיות
סיכום
שאלות בנושא אנליזה נומרית והנוסחאות והעקרונות הרלוונטיים לפתרונן.
אלון יעקובימסמך מודפס
מסמך מודפס
4738 הורדות
6 עמודים