114072 - פיסיקה 2ממשתף עם חברים:


דף נוסחאות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות דף נוסחאות בפיסיקה 2מ'
דף נוסחאות
דף נוסחאות בפיסיקה 2מ'
רותם גרוסמןמסמך מודפס
מסמך מודפס
13816 הורדות
8 עמודים


סיכום
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום פיסיקה תיכונית - חשמל (אלקטרוסטטיקה)
סיכום
נושאים שונים באלקטרוסטטיקה - חוק קולון, מטען, חומרים מוליכים ומבודדים, השדה החשמלי, עקרון הסופרפוזיציה, אנרגיה פוטנציאלית חשמלית ומושג הפוטנציאל, קבלים שונים.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
15439 הורדות
11 עמודים
סיכום זרם חילופין - רמה תיכונית
סיכום
זרם ישר הינו תנועת אלקטרונים מפוטנציאל גבוה אל פוטנציאל נמוך, זרם חילופין לעומתו, הינו זרם של אלקטרונים שמחליף את כיוונו בתדירות קבועה מספר רב של פעמים בשנייה. מסמך זה מציג נושא זה ומתאים לתלמידי תיכון הלומדים אותו.
Stealth_Fighterמסמך מודפס
מסמך מודפס
13530 הורדות
6 עמודים


ספר אלקטרוני
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
ספר אלקטרוני פיסיקה 2ממ
ספר אלקטרוני
מסמך זה עוקב אחרי החומר של הקורס "פיסיקה 2מ" בטכניון, אם כי הוא איננו חומר רשמי של הטכניון. המסמך עודכן ביולי 2010, והוא מתאים לקורס פיסיקה 2ממ בטכניון.
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
28401 הורדות
151 עמודים