94323 - מערכות דינמיות לינאריותשתף עם חברים:


דף נוסחאות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות מערכות דינמיות לינאריות - דף נוסחאות
דף נוסחאות
הצעה לדף נוסחאות עבור הקורס "מערכות דינמיות לינאריות" (094323) בטכניון. נושאי הקורס: תופעות דינמיות, מערכות דינמיות רבות משתנים, משוואות הפרשים ומשוואות דיפרנציאליות עם מקדמים קבועים כמתארות מערכות דינמיות בדידות ורציפות, התמרת Z, דיאגרמת בלוקים ופונקציית תמסורת, היזון חוזר ובקרה, שימוש בתורה לניסוח מודלים משטחי ההנדסה, הכלכלה ומדעי החברה
לא ידועמסמך מודפס
מסמך מודפס
2213 הורדות
13 עמודים