234322 - מערכות קבציםשתף עם חברים:


דף נוסחאות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות מערכות קבצים - דף נוסחאות
דף נוסחאות
הצעה לדף נוסחאות בקורס "מערכות קבצים" בטכניון. הדף הוכן ע"י סטודנט ואינו חומר רשמי של הקורס.
לא ידועמסמך מודפס
מסמך מודפס
1980 הורדות
5 עמודים


סיכום
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום אלגברה רלציונית
סיכום
אלגברה רלציונית (Relational algebra) היא שפה המאפשרת לכתוב שאילתות עבור נתונים המאורגנים בטבלאות (רלציות). מסמך זה יציג לקורא את שפה זו.
ניר אדרמסמך אונליין
מסמך אונליין
10468 הורדות
8 עמודים
סיכום מערכות קבצים - סיכום החומר
סיכום
סיכום חומר הקורס "מערכות קבצים" בטכניון. הבהרה: מסמך זה אינו חומר רשמי של הקורס, אלא סיכום אישי בלבד. המקורות לכתיבת המסמך הם ההרצאות והתרגולים בקורס, והזכויות שמורות לפקולטה למדעי המחשב בטכניון ולמוריה.
דוד ארינזון ו-אייל מוסקוביץ'מסמך מודפס
מסמך מודפס
4367 הורדות
27 עמודים